CSR – Samfundsansvar i Munck

  Hent PDF

 

God infrastruktur er vejen til vækst, sikkerhed og bedre ressourceudnyttelse, og netop infrastruktur er en kerneydelse i Munck Koncernen, hvor vi etablerer og renoverer fjernvarmenet, vandforsyning, kloaksystemer, havneanlæg, veje og lufthavne. Vi arbejder både nationalt og internationalt.

 

Hos Munck optræder vi i et ansvarligt samspil med kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere og øvrige interessenter. Vi er en rummelig arbejdsplads med et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og vi arbejder systematisk på at reducere ressourceforbrug og minimere påvirkningen af det eksterne miljø.

 

Arbejdsmiljø

I selskabets arbejdsmiljøorganisationer arbejdes systematisk med forbedringer af arbejdsmiljøet. Vi gennemfører en aktiv indsats for at nedbringe antallet af arbejdsulykker, og alle ulykker og nær-ved-ulykker registreres og analyseres med henblik på at undgå fremtidige gentagelser.

 

Vi fokuserer blandt andet på gensidig ansvarlighed, god introduktion af nyansatte, korrekt brug af tekniske hjælpe- og værnemidler samt orden og ryddelighed på arbejdspladserne.

 

Som resultat af en dedikeret indsats fra både medarbejdere og ledelse er det lykkedes at nedbringe antallet af arbejdsulykker til et meget lavt niveau. Emnet har stor bevågenhed, og udviklingen er fortsat positiv.

 

Generelt er der for alle selskaber primært tale om snuble- og faldulykker, hvor der trædes forkert eller vrides rundt i knæ eller ryg ved arbejde nær udgravninger eller ved ud- og nedstigning fra maskiner.

 

Koncernens mål om at sikre et sundt arbejdsmiljø med gode fysiske og psykiske forhold har desuden resulteret i et lavt sygefravær, som ligger under landsgennemsnittet for bygge- og anlægssektoren.

 

Særlige ansættelser

Som en del af koncernens politik omkring det rummelige arbejdsmarked gennemfører vi en betydelig indsats for oprettelse af praktik- og elevpladser og for beskæftigelse af medarbejdere med særlige behov.

 

Vi tilbyder hvert år praktikpladser, projektsamarbejder og studiejobs til ingeniør- og bygningskonstruktør- studerende fra hele landet. Via mentorordninger øges antallet af elever og lærlinge i selskaberne, og senest har vi gennemført praktik- og fastansættelser af flygtninge i tæt samarbejde med kommuner og jobcentre.

 

 

Resultater

Vi har p.t. 28 medarbejdere ansat på særlige vilkår som f.eks. fleksjob, § 56-ordninger og løntilskud, og vi har det seneste år gennemført 44 praktikforløb – i relation til uddannelse, for at hjælpe den unge i arbejde og på rette spor eller for at styrke den lediges kompetencer og hjælpe vedkommende videre i arbejdslivet. Efter endt praktikforløb er flere medarbejdere blevet ansat på ordinære vilkår.

 

Antallet af elever er steget markant. I 2016 har 29 elever være i gang som asfaltør, brolægger, maskinfører, kontorassistent, anlægsstruktør, procesoperatør, entreprenørmaskinmekaniker eller i EGU-forløb.

 

Uddannelse

I Munck arbejder vi systematisk med uddannelse af medarbejdere. Blandt andet har et stort antal ufaglærte medarbejdere gennem flere år haft mulighed for at forbedre deres færdigheder i læsning, skrivning og matematik. Dette har givet vældigt gode resultater både arbejdsmæssigt og privat, og mange vælger at deltage flere år i træk – heriblandt en stor del svage læsere.

 

Hvert år gennemfører vi et stort antal kursusforløb i ledelse, kommunikation og samarbejde. Undervisningen omfatter hvert år et par hundrede medarbejdere og foregår på tværs af organisation og selskaber. Som en meget positiv sidegevinst får vi hermed skabt værdifulde, interne netværk, som giver basis for vidensdeling og udvikling i koncernen.

 

Uddannelse og udvikling er en kerneaktivitet i koncernen.

 

Sponsorater

Hvert år yder vi støtte til kultur-, idræts- og hjælpeorganisationer i form af sponsorater af enkeltstående eller flerårig art.

 

 

Miljø

Gennem systematisk miljøledelse og i tæt samarbejde med eksterne interessenter arbejder vi med kvalitets- og miljøforbedringer af produktion og processer.

 

CO2-udledning minimeres gennem konkret vejledning og instruktion af selskabernes medarbejdere samt løbende investering i nyt materiel med de højeste godkendelseskriterier.

 

Alle asfaltproduktionsanlæg er kategoriseret som niveau-1-virksomheder, og det er lykkedes at realisere et stadigt faldende ressourceforbrug.

 

Munck Asfalt a/s er certificeret efter standarderne ISO 9001/ ISO 14001 Miljø samt Arbejdsmiljø OHSAS 18001, og Munck Forsyningsledninger a/s er certificeret efter 14001 Miljø og OHSAS 18001 Arbejdsmiljø.

 

Nyheder fra Munck Gruppen

11

DEC

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Københavns Lufthavne A/S

Torsdag d. 6. december blev underskriften sat, og over de kommende 21 måneder vil Munck Havne & Anlæg være beskæftiget på entreprisen ’New Contact Stands E27 & E33’ for Københavns Lufthavne.

14

SEP

Munck klar til Ghana

I april indgik Munck Civil Engineering a/s og Ghana Highway Authority kontrakt om udbuddet ’Danida Bridges in Northern Ghana’. Nu er projekt, pris og finansiering endeligt godkendt af parlamentet i Ghana.

->  Se alle nyheder