Munck Gruppen fastholder høj omsætning - men aktiviteter i Island trækker resultatet i minus

28. februar 2019  |  

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 17/18 realiseret en omsætning på 2 mia. DKK, hvilket er på niveau med året før. De samlede danske aktiviteter præsterer et overskud, men nedskrivninger og tabsgivende projekter i Island trækker dog væsentligt ned. Koncernens resultat ender derfor på -129 mio. DKK før skat.

 

To år efter opkøbet af Islands største entreprenørselskab er det ikke lykkedes for Munck Gruppen A/S at få vendt resultatet i datterselskabet Munck Íslandi ehf. Med et meget stort underskud i Island har selskabet været et smertensbarn for koncernen, hvilket også har præget årets arbejde for adm. direktør, Hans Christian Munck.

 

Vi må konstatere, at vi desværre ikke har formået at vende udviklingen i det selskab, vi overtog i 2016. Til trods for en vedvarende indsats er resultatet i Island stærkt utilfredsstillende, og vi må nok erkende, at vi har taget fejl af selskabet og forretningens potentiale. Men selvom det ærgrer os voldsomt at skulle præsentere et negativt resultat, så fremstår Munck Gruppens øvrige forretningsområder sunde, og det kommende år byder allerede på øget aktivitet i de danske selskaber”.

 

Munck Gruppen A/S købte Munck Íslandi ehf. af den norske entreprenørkoncern LNS i december 2016. Kort tid efter overtagelsen stod det imidlertid klart, at selskabets finansielle situation var væsentligt mere ustabil end antaget, og Munck-koncernen har siden lagt sag an mod LNS for at have givet ufuldstændige og fejlagtige oplysninger i forbindelse med salgsprocessen.

 

Munck Gruppen A/S har nu valgt foreløbigt at neddrosle aktiviteten i Munck Íslandi ehf., og man vil derfor bruge den kommende tid til at afklare fremtiden for selskabet.

 

Imens fortsætter fremdriften i de danske datterselskaber. Samlet set besidder selskaberne allerede nu koncernens hidtil største ordrebeholdning, og der er udsigt til flere større projekter.

 

Stadig fokus på international infrastruktur

Munck Civil Engineering A/S er i fuld gang med etablering af Odense Letbane i konsortium med udenlandske entreprenører. Samtidig er selskabet netop påbegyndt arbejdet på et Danida-støttet vej- og broprojekt i Ghana, som forventes færdigt i slutningen af 2020.

 

Begge projekter er i tråd med Munck Gruppens strategi om at deltage i større infrastrukturprojekter i både Danmark og udlandet. Sammen med fem store internationale entreprenørfirmaer og konsortier er Munck Civil Engineering prækvalificeret til at byde på opførelsen af tre nye lufthavne i Grønland. Projekterne ventes at blive udbudt i foråret 2019.

 

”Vi ser fortsat gode muligheder for deltagelse i internationale projekter – både alene og i partnerskab med større udenlandske aktører. Munck Civil Engineering har formået at opbygge et godt ry, og vi glæder os over interessen for selskabets kompetencer”.

 

En status på de danske selskaber

Aktiviteten i Munck Asfalt A/S har været på samme niveau som tidligere, men pga. hård konkurrence er resultatet lavere end de foregående år, og anses på den baggrund at være tilfredsstillende.

 

Munck Forsyningsledninger A/S har haft højere aktivitet og præsterede et højere resultat end i 2016/17. Selskabet besidder en god ordrebeholdning, så også her forventes vækst i det kommende år.

 

Munck Havne & Anlæg A/S kom ud af året med et negativt resultat, hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultatet skyldes dog afvikling af nogle få, gamle projekter, som er afsluttet med tab. Ordrebeholdningen ved indgangen til det nye år er væsentligt højere end tidligere år. Der forventes derfor en markant højere omsætning og et væsentligt bedre resultat i indeværende år.

 

Samlet for Munck-koncernen forventes et positivt resultat i 2018/19.

 

Koncernen beskæftiger samlet set ca. 1400 medarbejdere.

 

Samfundsansvar og arbejdsmiljø – en topprioritet i Munck

I Munck Gruppen arbejdes der konstant med uddannelse af medarbejdere og forbedring af arbejdsmiljøet. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser.

 

Arbejdsmiljø har ledelsens fulde bevågenhed. På grund af denne dedikerede og vedholdende indsats har vi formået at fastholde et lavt antal af arbejdsulykker, og emnet vedbliver at være et fokuspunkt for os”, udtaler Hans Christian Munck.

 

Munck Gruppen ønsker at tage medansvar for uddannelse af næste generation, og derfor ansættes hvert år både asfaltørelever, kontorelever, brolæggerelever, anlægsstruktørelever, procesoperatørelever, entreprenørmaskineelever og EGU-elever. Det samlede antal elever, som er beskæftiget i Munck Gruppens selskaber, stiger år for år, og en stor del af de unge mennesker fastansættes efter endt læretid.

 

For yderligere information, kontakt adm. direktør Hans Christian Munck på 63 31 35 35 eller 40 52 32 62.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure