Munck International

 

Thule Air Base, Grønland

Projekt: Udskiftning af belægning og lys på landingsbane (2015 & 2016)

Omfang: Projekt der omhandler udskiftning af belægningerne på 3 km. landingsbane i 2 faser hhv. 2015 & 2016

  • Udskiftning af både stabilgrusbærelag 105.000 m³ og udlægge nyt asfaltlag 45.000 ton.
  • I forbindelse med udskiftning af banelys skal vi placere 220 nye lamper udlægge 15.000 m tomrør og placere 30 stk. installationsbetonbokse.
  • Den samlede mandskabsstyrke vil under udlægning af asfalt nå over 40 mand udstationeret på projektet.
  • Bitumen og størstedelen af udstyr vil blive fragtet via skib fra Nyborg/Aalborg til Thule.
  • Derudover transporter med materialer fra USA ca. - i alt ca. 110 stk. containere samt 10 stk. flat-rack fra Island.

Udførelse: 1. etape i 2015 - 2. etape i 2016

 

Munck i Grønland

 

Munck Asfalt i Bangladesh

Projekt:   Upgrade of Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh

Omfang:  Arbejdet omfatter en renovering af Taxiway i lufthavnen i Dhaka, Bangladesh. Der skal foretages en total udskiftning af alle lag i opbygning af banen samt tilslutning til landingsbane og forpladser.

Opbygningen af de ubundne bærelag vil bestå af 130.000 tons bundsand, 100.000 tons knust beton og 110.000 tons grus. Herpå udlægges ca. 200.000 tons asfalt i fem lag i alt 42 cm. I entreprisen indgår også belysning og afstribning.

Organisation:  Arbejdet udføres med delvis danske/internationale nøglepersoner samt en del lokal arbejdskraft.

Kontrakt: Kontrakt underskrevet primo juli 2012

Udførelse: 21 måneder. Færdiggjort i juli 2014 - 3 mdr. før tid.

 

 

Tarcopol Sp. z o. o.

Som en del af Munck Gruppen møder man på det polske marked entreprenørfirmaet TARCOPOL Sp. z o.o. 

 

Selskabet beskæftiger sig primært med brorenovering, udførelse af ekspansionsfuger, epoxybelægninger og støbeasfaltbelægninger samt generel rådgivning indenfor betonområdet.

 

TARCOPOL Sp. z o.o. beskæftiger godt 125 medarbejdere. 

www.tarcopol.com.pl

 

Nyheder fra Munck Gruppen

7

JAN

Ny adm. direktør i Munck Asfalt a/s

Jan Nørregaard Olsen er pr. 01. januar 2020 udnævnt til administrerende direktør i Munck Asfalt a/s.

2

OKT

Afslutningen på 6 måneders eventyr

I slutningen af september 2019 vendte 24 årige Emilie hjem fra Ghana, hvor hun siden marts 2019 har været trainee i forbindelse med et Danida projekt, hvor Munck Civil Engineering udfører et omfattende infrastrukturprojekt med etablering af 7 kompositbroer

->  Se alle nyheder