Munck International

Nuuk og Ilulissat, Grønland

Projekt: Lufthavnsprojekt i Grønland
Omfang: Munck udfører to omfattende lufthavnsbyggerier i henholdsvis Nuuk og Ilulissat i Grønland. Projektet omfatter bl.a. udførelse af landingsbaner og rulleveje, byggemodning til nye terminalbygninger, produktion og udlægning af asfalt, omlægning og tilslutning til adgangsveje, etablering af el-, vand- og kloakledninger samt anlæg af parkeringsarealer. mv.
Udførelse: 2019 - 2023/24

 

 

Ghana

Projekt: Danida - Bro- og vejprojekt i Ghana
Omfang: I 2017 blev Munck Civil Engineering tildelt dette spændende Danida-finansierede bro- og vejbygningsprojekt i det nordlige Ghana, og i slutningen af november 2018 startede projektet op. Opgaven bestod i opførelse af syv kompositbroer i beton og stål samt etablering af tilkørselsramper og renovering af 27 km vej. Arbejdet foregik i 3 områder med mere end 280 km indbyrdes afstand i det nordlige Ghana - beliggende ca. 850 km nord for hovedstaden Accra.
Udførelse: 2018 - 2021

 

 

Thule Air Base, Grønland

Projekt: Udskiftning af belægning og lys på landingsbane (2015 & 2016)
Omfang: Udskiftning af belægningerne på 3 km. landingsbane i 2 faser hhv. 2015 & 2016. Der er foretaget udskiftning af både stabilgrusbærelag - 105.000 m³ og udlægning af nyt asfaltlag - 45.000 ton. Ved udskiftning af banelys er der sat 220 nye lamper, udlagt 15.000 m tomrør og placert 30 stk. installationsbetonbokse. Den samlede mandskabsstyrke, under udlægning af asfalt, var på over 40 mand. Bitumen og størstedelen af udstyret blev fragtet via skib fra Nyborg/Aalborg til Thule. Der blev transporteret materialer fra USA - i alt ca. 110 stk. containere samt 10 stk. flat-rack fra Island.
Udførelse: 1. etape i 2015 - 2. etape i 2016

 

 

 

Munck Asfalt i Bangladesh

Projekt: Renovering af Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh
Omfang: Arbejdet omfattede en renovering af Taxiway i lufthavnen i Dhaka, Bangladesh. Der er foretaget en total udskiftning af alle lag i opbygning af banen samt tilslutning til landingsbane og forpladser. Opbygningen af de ubundne bærelag består af 130.000 tons bundsand, 100.000 tons knust beton og 110.000 tons grus. Herpå er udlagt ca. 200.000 tons asfalt i fem lag i alt 42 cm. I entreprisen indgik også belysning og afstribning.
Organisation: Arbejdet er udført med delvis danske og internationale medarbejdere samt en del lokal arbejdskraft.
Kontraktunderskrivelse: Primo juli 2012
Udførelse: 21 måneder. Færdiggjort i juli 2014 - 3 mdr. før tid.

 

 

 

Tarcopol Sp. z o. o.

Som en del af Munck Gruppen møder man på det polske marked entreprenørfirmaet TARCOPOL Sp. z o.o. Selskabet beskæftiger sig primært med brorenovering, udførelse af ekspansionsfuger, epoxybelægninger og støbeasfaltbelægninger samt generel rådgivning indenfor betonområdet. TARCOPOL Sp. z o.o. beskæftiger godt 125 medarbejdere. Website: www.tarcopol.com.pl.

 

 

Munck Íslandi ehf.

Som en del af Munck Gruppen møder man Munck Íslandi ehf. Selskabet er bredt funderet og beskæftiger sig bl.a. med nybyggeri, kystsikring og veje. Selskabet har sine primære aktiviteter i Island, men har også udført projekter i udlandet.