Munck International

 

Thule Air Base, Grønland

Projekt: Udskiftning af belægning og lys på landingsbane (2015 & 2016)

Omfang: Projekt der omhandler udskiftning af belægningerne på 3 km. landingsbane i 2 faser hhv. 2015 & 2016

  • Udskiftning af både stabilgrusbærelag 105.000 m³ og udlægge nyt asfaltlag 45.000 ton.
  • I forbindelse med udskiftning af banelys skal vi placere 220 nye lamper udlægge 15.000 m tomrør og placere 30 stk. installationsbetonbokse.
  • Den samlede mandskabsstyrke vil under udlægning af asfalt nå over 40 mand udstationeret på projektet.
  • Bitumen og størstedelen af udstyr vil blive fragtet via skib fra Nyborg/Aalborg til Thule.
  • Derudover transporter med materialer fra USA ca. - i alt ca. 110 stk. containere samt 10 stk. flat-rack fra Island.

Udførelse: 1. etape i 2015 - 2. etape i 2016

 

Munck i Grønland

 

Munck Asfalt i Bangladesh

Projekt:   Upgrade of Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh

Omfang:  Arbejdet omfatter en renovering af Taxiway i lufthavnen i Dhaka, Bangladesh. Der skal foretages en total udskiftning af alle lag i opbygning af banen samt tilslutning til landingsbane og forpladser.

Opbygningen af de ubundne bærelag vil bestå af 130.000 tons bundsand, 100.000 tons knust beton og 110.000 tons grus. Herpå udlægges ca. 200.000 tons asfalt i fem lag i alt 42 cm. I entreprisen indgår også belysning og afstribning.

Organisation:  Arbejdet udføres med delvis danske/internationale nøglepersoner samt en del lokal arbejdskraft.

Kontrakt: Kontrakt underskrevet primo juli 2012

Udførelse: 21 måneder. Færdiggjort i juli 2014 - 3 mdr. før tid.

 

 

Tarcopol Sp. z o. o.

Som en del af Munck Gruppen møder man på det polske marked entreprenørfirmaet TARCOPOL Sp. z o.o. 

 

Selskabet beskæftiger sig primært med brorenovering, udførelse af ekspansionsfuger, epoxybelægninger og støbeasfaltbelægninger samt generel rådgivning indenfor betonområdet.

 

TARCOPOL Sp. z o.o. beskæftiger godt 125 medarbejdere. 

www.tarcopol.com.pl

 

Nyheder fra Munck Gruppen

27

MAJ

Spændende broprojekt på Island

Fra oktober 2018 til juli 2019 gennemfører Munck Íslandi et spændende broprojekt i det sydlige Island, hvor en ny buebro etableres hen over Eldvatn-floden.

28

FEB

Munck Gruppen fastholder høj omsætning - men aktiviteter i Island trækker resultatet i minus

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 17/18 realiseret en omsætning på 2 mia. DKK, hvilket er på niveau med året før. De samlede danske aktiviteter præsterer et overskud, men nedskrivninger og tabsgivende projekter i Island trækker dog væsentligt ned.

->  Se alle nyheder