En fremtid i Munck?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur – både nationalt og internationalt?

Munck Gruppen

- fordi infrastruktur skaber værdi

Munck Asfalt er blandt de førende indenfor asfaltproduktion og vejbygning.

Munck Forsyningsledninger etablerer og renoverer forsyningsledninger.

Munck Havne & Anlæg er et professionelt og kvalitetsbevidst vandbygningsfirma.

Munck Civil Engineering udfører større infrastrukturelle opgaver.

Munck Íslandi udfører bygningskonstruktioner, vej og tunnelering samt vandbygning.

Om Munck Gruppen

Resultatet af vores arbejde kommer alle til gode. Bedre veje, miljøvenlig fjernvarme, fremtidssikrede kloaknet, lynhurtigt fibernet og sikre havneanlæg. For en god infrastruktur er vejen til større sikkerhed, bedre ressourceudnyttelse, udvikling og vækst.

 

Munck Gruppen a/s består i dag primært af de følgende seks selskaber:
 
Munck Asfalt a/s med hovedkontor i Nyborg og afdelinger i Aalborg, Kongensbro,  Fjelsted, Langeskov og Roskilde. Selskabet beskæftiger ca. 300 medarbejdere med asfaltproduktion, etablering og renovering af veje og vejbelægninger, overfladebehandling, brobelægninger og fræsning.
 
Munck Forsyningsledninger a/s har hovedkontor i Odense og er landsdækkende med i alt 13 afdelinger fordelt over hele landet. Selskabet beskæftiger ca. 750 medarbejdere med etablering og renovering af forsyningsledninger inden for kabel-, kloak-, vand- og fjernvarmesektoren.
 
Munck Havne & Anlæg a/s blev grundlagt i 1948 under navnet Mogens Pedersen Nyborg a/s. I 2014 skiftede selskabet navn til det nuværende Munck Havne & Anlæg a/s, hvor man i dag beskæftiger ca. 135 medarbejdere inden for vandbygning og anlægsarbejder - herunder trafikal infrastruktur. Selskabet har hovedkontor i Nyborg samt regionskontor i Jylland og på Sjælland. 

 

Munck Civil Engineering a/s er det selskab i koncernen, som udfører større infrastrukturelle opgaver - nationalt og internationalt. Fra 2012-2014 færdiggjorde selskabet et 2-årigt renoveringsprojekt af den internationale lufthavn i Dhaka, Bangladesh. Fra 2015-2016 renoverede MCE Thule Air Base i Grønland, og fra 2018-2021 var MCE entreprenør på et større bro- og vejbygningsprojekt i Ghana. Fra 2019-2023/24 er MCE igen i Grønland ifm. udførelse af to lufthavnsbyggeri i hhv. Nuuk og Ilulissat. 

 

Munck Íslandi ehf. er bredt funderet og beskæftiger sig bl.a. med nybyggeri, kystsikring og veje. Selskabet har sine primære aktiviteter i Island, men har også udført projekter i udlandet.

Tarcopol Sp. z o.o. har siden 1991 haft ekspertise i bl.a. bro- og betonrenovering samt ekspansionsfuger og støbeasfalt. Selskabet er højt teknologisk specialiseret og førende inden for sit felt i Polen.

Nyheder fra Munck Gruppen

27

MAJ

Munck Forsyningsledninger vinder stor fjernvarmeopgave i Haderslev

Munck Forsyningsledninger og Haderslev Fjernvarme har indgået aftale om udførelse af de to første gaskonverteringsopgaver for Haderslev Fjernvarme.

4

MAJ

Broprojekt i Ghana er afsluttet og afleveret

2,5 år efter opstart - og 2 dage før tidsfristen - afleverede Munck Civil Engineering i marts sit hidtil største afsluttede projekt uden for Danmark.

Flere Nyheder