Korte facts om Munck Gruppen

 

 

Antal medarbejdere

Cirka 1.500

 

Direktion

Hans Christian Munck

 

Bestyrelsen i Munck Gruppen a/s

Søren Greve, formand

Christina Schmidt Mourier

Ole Friis

Hans Gormsen

Anna Madsen

 

Selskabsdata

Munck Gruppen a/s - CVR-nr.: 1649 9609

Munck Forsyningsledninger a/s - CVR-nr.: 1097 7134

Munck Asfalt a/s - CVR-nr.: 1826 2894

Munck Havne & Anlæg a/s - CVR-nr.: 1066 4195

Munck Íslandi ehf.

Munck Civil Engineering a/s - CVR-nr.: 6664 3719

Munck Strassen- und Tiefbau GmbH - HRB 9779 Kl

Tarcopol Sp z o.o.


Kerneområder i de enkelte datterselskaber:

Munck Forsyningsledninger a/s 

 • Fjernvarmenet
 • Kabler og ledningsnet
 • Kloak og klimasikring
 • Vand
 • Miljøsikring og –oprensning
 • Servicekontrakter, drift og vedligehold

Munck Asfalt a/s 

 • Asfaltbelægninger
 • Forædling af genbrugsmaterialer
 • Asfaltbelægninger efter funktionsbetingelser
 • Brobelægninger
 • Emulsion og bitumenprodukter
 • Akryl- og epoxyprodukter til betonbeskyttelse
 • Udførelse af asfaltbelægninger på det nordtyske marked

Munck Havne & Anlæg a/s 

 • Havnebygning
 • Kystsikring
 • Marinaer
 • Bådebroer
 • Uddybningsopgaver
 • Pæle- og spunsramning
 • Anlægsopgaver
 • Trafikal infrastruktur
 • Øvrige entreprenøropgaver

Munck Íslandi ehf. 

 • Havnebygning
 • Kystsikring
 • Erhvervsbyggeri
 • Lufthavne
 • Tunnel- og vejbygning
 • Kraftværker

Munck Civil Engineering a/s

 • Større nationale og internationale projekter

Munck Strassen und Tiefbau GmbH 

 • Udførelse af asfaltbelægninger på det nordtyske marked

TARCOPOL Sp z o.o. 

 • Brorenovering