Profil

Hos Munck kender vi værdien af veludført entreprenørarbejde. Vi har gennem mange år udført solide og sikre veje, miljøvenlig fjernvarme, fremtidssikrede kloaknet, lynhurtige fibernet, unikke anlægsarbejder og effektive havneanlæg - til glæde for de fleste. Vi mener selv, at god infrastruktur er vejen til større sikkerhed, bedre ressourceudnyttelse samt udvikling og vækst.

 

Det er vores pligt at sikre løbende udvikling af egne kompetencer og ressourcer, så vi også fremadrettet kan skabe værdi gennem bæredygtig infrastruktur. Vores målsætning er at blive endnu bedre til det, vi i forvejen er blandt de bedste til. Derfor har udvikling, uddannelse og videndeling høj prioritet hos os.

 

 

Munck Gruppen a/s består i dag primært af de følgende seks selskaber:
 
Munck Asfalt a/s med hovedkontor i Nyborg og afdelinger i Aalborg, Kongensbro, Fjelsted, Langeskov og Roskilde. Selskabet beskæftiger ca. 300 medarbejdere med asfaltproduktion, etablering og renovering af veje og vejbelægninger, overfladebehandling, brobelægninger og fræsning.
 
Munck Forsyningsledninger a/s har hovedkontor i Odense og er landsdækkende med i alt 13 afdelinger fordelt over hele landet. Selskabet beskæftiger ca. 750 medarbejdere med etablering og renovering af forsyningsledninger inden for kabel-, kloak-, vand- og fjernvarmesektoren.
 
Munck Havne & Anlæg a/s blev grundlagt i 1948 under navnet Mogens Pedersen Nyborg a/s. I 2014 skiftede selskabet navn til det nuværende Munck Havne & Anlæg a/s, hvor man i dag beskæftiger ca. 150 medarbejdere inden for vandbygning og anlægsarbejder - herunder trafikal infrastruktur. Selskabet har hovedkontor i Nyborg samt regionskontor i Jylland og på Sjælland. 

 

Munck Civil Engineering a/s er det selskab i koncernen, som udfører større infrastrukturelle opgaver - nationalt og internationalt. Fra 2012-2014 færdiggjorde selskabet et 2-årigt renoveringsprojekt af den internationale lufthavn i Dhaka, Bangladesh. Fra 2015-2016 renoverede Munck Civil Engineering Thule Air Base i Grønland, og fra 2018-2021 var selskabet entreprenør på et større bro- og vejbygningsprojekt i Ghana. Fra 2019-2023/24 er Munck Civil Engineering igen i Grønland ifm. udførelse af to lufthavnsbyggeri i hhv. Nuuk og Ilulissat. 

 

Tarcopol Sp. z o.o. har siden 1991 haft ekspertise i bl.a. bro- og betonrenovering samt ekspansionsfuger og støbeasfalt. Selskabet er højt teknologisk specialiseret og førende inden for sit felt i Polen.