Munck International

Nuuk og Ilulissat, Grønland

Projekt: Lufthavnsprojekter i Grønland

Omfang: Henover en 4-årig periode udfører Munck to omfattende lufthavnsbyggerier i henholdsvis Nuuk og Ilulissat i Grønland. Projektet omfatter bl.a. udførelse af landingsbaner og rulleveje, byggemodning til nye terminalbygninger, produktion og udlægning af asfalt, omlægning og tilslutning til adgangsveje, etablering af el-, vand- og kloakledninger samt anlæg af parkeringsarealer. mv.

Udførelse: 2019 - 2023

 

Munck i Ghana

Projekt: Danida - Vej- og broprojekt i Ghana

Omfang: I 2017 blev Munck Civil Engineering tildelt dette spændende Danida-finansierede vej- og brobygningsprojekt i det nordlige Ghana, og i slutningen af november 2018 startede projektet op. Opgaven består i opførelse af syv kompositbroer i beton og stål samt etablering af tilkørselsramper og renovering af 20 km vejstrækning. Arbejdet foregår i 3 områder med mere end 280 km indbyrdes afstand i det nordlige Ghana - beliggende ca. 850 km nord for hovedstaden Accra.

Udførelse: 2018 - 2020

 

   

 

Thule Air Base, Grønland

ProjektUdskiftning af belægning og lys på landingsbane (2015 & 2016) 

Omfang: Udskiftning af belægningerne på 3 km. landingsbane i 2 faser hhv. 2015 & 2016

  • Udskiftning af både stabilgrusbærelag - 105.000 m³ og udlægning af nyt asfaltlag - 45.000 ton.
  • Ved udskiftning af banelys er der sat 220 nye lamper, udlagt 15.000 m tomrør og placert 30 stk. installationsbetonbokse.
  • Den samlede mandskabsstyrke, under udlægning af asfalt, var på over 40 mand.
  • Bitumen og størstedelen af udstyret blev fragtet via skib fra Nyborg/Aalborg til Thule.
  • Der blev transporteret materialer fra USA - i alt ca. 110 stk. containere samt 10 stk. flat-rack fra Island. 

Udførelse1. etape i 2015 - 2. etape i 2016

 

Munck i Grønland

 

Munck Asfalt i Bangladesh

Projekt: Upgrade of Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh

Omfang: Arbejdet omfatter en renovering af Taxiway i lufthavnen i Dhaka, Bangladesh. Der skal foretages en total udskiftning af alle lag i opbygning af banen samt tilslutning til landingsbane og forpladser. Opbygningen af de ubundne bærelag vil bestå af 130.000 tons bundsand, 100.000 tons knust beton og 110.000 tons grus. Herpå udlægges ca. 200.000 tons asfalt i fem lag i alt 42 cm. I entreprisen indgår også belysning og afstribning.

Organisation: Arbejdet udføres med delvis danske/internationale nøglepersoner samt en del lokal arbejdskraft.

Kontrakt: Kontrakt underskrevet primo juli 2012

Udførelse: 21 måneder. Færdiggjort i juli 2014 - 3 mdr. før tid.

 

 

Tarcopol Sp. z o. o.

Som en del af Munck Gruppen møder man på det polske marked entreprenørfirmaet TARCOPOL Sp. z o.o. Selskabet beskæftiger sig primært med brorenovering, udførelse af ekspansionsfuger, epoxybelægninger og støbeasfaltbelægninger samt generel rådgivning indenfor betonområdet. TARCOPOL Sp. z o.o. beskæftiger godt 125 medarbejdere. Website: www.tarcopol.com.pl.

 

Nyheder fra Munck Gruppen

29

APR

Munck gennemfører CSR-indsats i Afrika

Munck Civil Engineering gennemfører i øjeblikket en større CSR-indsats i forbindelse med det igangværende bro- og vejprojekt i det nordlige Ghana. Indsatsen omfatter bl.a. en forbedring af områdets vandforsyning, reetablering af veje, skoler, kirker, klini

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

->  Se alle nyheder