FN's Verdensmål i Munck-regi

I Munck Gruppen understøtter vi FN’s Verdensmål. Vi har udvalgt seks verdensmål, som vi i særlig grad kan medvirke til at opfylde gennem en systematiseret indsats. Klik på nedenstående ikon og læs mere om, hvordan vi arbejder med målene og integrerer dem i vores virksomhed - på tværs af koncernen. Derudover har vi en Code of Conduct, der baserer sig på UN Global Compact principperne. Den er relevant for alle, der samarbejder med virksomheder i Munck. Den kan hentes her.