Stabil aktivitet i Munck Gruppen A/S

18. december 2013  |  Munck Gruppen

Munck Gruppen har i regnskabsåret 12/13 realiseret en omsætning på DKK 1,5 milliard, hvilket er på niveau med sidste år. Koncernens resultat før skat blev DKK 102 mio. mod DKK 104 mio. 11/12.

 

De tre datterselskaber Munck Forsyningsledninger A/S, Mogens Pedersen Nyborg A/S og Munck Asfalt A/S har alle nået en lidt højere omsætning end sidste år, medens datterselskabet Tarcopol har realiseret en væsentligt lavere omsætning og et negativt resultat grundet et meget udfordrende polsk anlægsmarked.

 

Munck Asfalt påbegyndte ved årsskiftet 12/13 en større renoveringsopgave i den internationale lufthavn i Dhaka, Bangladesh. Ved regnskabsafslutningen var der udført ca. 1/3 af arbejdet, og projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2014.

 

I havnebygningsfirmaet Mogens Pedersen Nyborg a/s forventede vi ved starten af regnskabsåret et positivt resultat - dette er ikke lykkedes, og året endte med et underskud på 0,4 mio. kr. Der har i årets løb været en del ekstraordinære udgifter, men selskabet er nu i god aktivitet, og vi forventer et positivt resultat i 13/14. Der er foretaget en del større investeringer, primært i nyt flydende materiel.

 

Munck Gruppen beskæftiger samlet set ca. 1500 medarbejdere i Danmark, Polen og Bangladesh.

 

I Munck Gruppen arbejder vi systematisk med uddannelse, med forbedring af arbejdsmiljøet og med beskæftigelse af medarbejdere med særlige behov. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes der hvert år et større antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser, og der tilbydes undervisning i dansk og matematik til medarbejdere med kortere skolegang. Hertil kommer faste programmer med ledelsesudvikling på mange niveauer.

 

I naturlig fortsættelse af lufthavnsprojektet i Bangladesh har vi i år valgt at støtte et humanitært projekt i Dhaka, hvor Red Barnet bekæmper farligt børnearbejde. Man forsøger her at forbedre livsvilkårene for nogle af de 7 mio. børn, som arbejder under meget risikable vilkår i Bangladesh i dag.

 

I 2013 fejrede Munck Gruppen 25 års jubilæum og kunne ved samme lejlighed indvie det nye domicil ved Hjulby i Nyborg.

 

Da vi på nuværende tidspunkt har en fornuftig ordrebeholdning til det kommende år, forventer vi en god aktivitet tæt på det nuværende niveau.

  

Yderligere information hos adm. direktør Hans Christian Munck på 6335 3535.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure