Nyhedsarkiv

5. marts 2024  |  

Munck øger atter omsætningen og leverer sit hidtil bedste resultat

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 22/23 øget både omsætning og resultat. Med en omsætning på 3,26 mia. DKK præsterer koncernen et samlet resultat før skat på 221 mio. DKK.

Læs hele nyheden

29. januar 2024  |  

Ny direktør i Munck Asfalt A/S

Anders Fynboe tiltræder 1. februar 2024 stillingen som administrerende direktør i Munck Asfalt. Han overtager stillingen fra koncerndirektør Hans Christian Munck, som har været fg. adm. direktør siden september 2023.

Læs hele nyheden

20. december 2023  |  

Munck overdrager LKF vejmarkering til Eurostar Danmark A/S

LKF Vejmarkering overgår pr. 1.1.2024 til Eurostar. Dette betyder, at Munck Asfalt herefter ikke længere udfører vejmarkering i egenproduktion.

Læs hele nyheden

24. november 2023  |  

Munck Asfalt øger forbrug af genbrugsmaterialer

Asfaltbranchen er afhængig af naturressourcer til produktion af asfalt. Grus, sand og sten er en begrænset ressource, og knapheden er støt stigende. Som et led i løsningen herpå, har Munck Asfalt udviklet et asfaltprodukt med genbrugsmaterialer.

Læs hele nyheden

28. marts 2023  |  

Formandsaspirant hold 2 er klar!

Hos Munck er det vigtigt at dygtiggøre og videreuddanne vores medarbejdere. Formandsuddannelsen er en mulighed for at bygge videre på de kompetencer, medarbejderne allerede har og skabe gode fremtidsmuligheder. Munck ser stor værdi i selv at uddanne nuværende og kommende medarbejdere.

Læs hele nyheden

6. marts 2023  |  

Munck Forsyningsledninger vinder kontrakt på stort kabelprojekt

Munck Forsyningsledninger a/s har efter et langt udbudsforløb skrevet kontrakt med Energinet på udførelse af kabelinstallationen på Vestkystforbindelsen, som er en 400 kV forbindelse, der strækker sig fra grænsen til Tyskland op til Idomlund ved Holstebro.

Læs hele nyheden

10. januar 2023  |  

Endnu et hold skal uddannes til formænd

Sidste år lancerede Munck Forsyningsledninger med succes en helt ny formandsuddannelse. Med de gode erfaringer og tilbagemeldinger er man nu klar til at starte endnu et hold op med opstart allerede 1. marts.

Læs hele nyheden

21. december 2022  |  

Trods inflation og høje energipriser: Munck sætter omsætningsrekord og leverer fornuftigt resultat

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 21/22 øget sin omsætning med 25% til 3,1 mia. DKK. Trods høje materiale- og energipriser har de samlede aktiviteter klaret sig tilfredsstillende gennem året, og koncernen præsterer et samlet resultat før skat på 134 mio. DKK.

Læs hele nyheden

28. oktober 2022  |  

Farøbroerne har fået ny belægning

Et stort projekt med udskiftning af slidlaget på Farøbroerne nåede sin afslutning i slutningen af september – et projekt, som blev udført for Vejdirektoratet, og som både involverede Munck Asfalt inkl. Broafdelingen, fræserafdeling, samt LKF.

Læs hele nyheden

16. august 2022  |  

Munck Havne & Anlæg skal anlægge Danmarks bredeste vej

Ikke mindre end 46 meter bred skal den nye transportvej på Odense Havn være.

Læs hele nyheden

29. juli 2022  |  

Første spadestik på stitunnel øst for Rudkøbing

I Rudkøbing skal Munck Havne & Anlæg anlægge en dobbeltrettet cykelsti mellem Møllemosevej og Nordre Landevej samt en stitunnel under Nordre Landevej i Langeland Kommune.

Læs hele nyheden

4. juli 2022  |  

Ny spilbil til rørsprængning sparer CO2-udgifter

Som den eneste aktør på markedet tilbyder Munck Forsyningsledninger rørsprængning og reelining med en specialbygget spilbil, der med en wire trækker nye rør på op til 200 m igennem eksisterende rør og samtidig knuser dette – alt sammen med blot en opgravning på 2 x 1,5 x 2 meter.

Læs hele nyheden

23. juni 2022  |  

Sidste kabeltræk på Viking Link i Danmark er i mål

En vigtig milepæl på Viking Link-projektet blev fejret i onsdags, hvor den sidste sektion af det store jævnstrømskabel på dansk jord blev etableret.

Læs hele nyheden

9. juni 2022  |  

Internationalt arbejde slog drengedrømmen i bilbranchen

Selvom drømme-elevpladsen hos en bilforhandler var i hus, var der et særligt stillingsopslag, som Oliver Segnitz ikke kunne glemme, da han skulle finde elevplads som indkøber.

Læs hele nyheden

2. juni 2022  |  

Tre byggepladser - tre sikkerhedstiltag

Et højt sikkerhedsniveau er hver dag i fokus blandt Muncks medarbejdere. Tre forskellige byggepladser i Munck Forsyningsledninger har alle sikkerhedstiltag, der støtter op om Muncks vision om ”NUL ULYKKER”.

Læs hele nyheden

29. april 2022  |  

Munck tager ansvar for lokalsamfundet i udlandet

Når Munck Gruppen arbejder på større, internationale projekter, er et vigtigt parameter at støtte og bakke op om lokalsamfundet. I Grønland, hvor opførelsen af to lufthavne er i gang, har Munck bl.a. sponsoreret sportsforeninger og gjort noget helt særligt for et lokalt børnehjem.

Læs hele nyheden

3. marts 2022  |  

Tillid og løbende udvikling gjorde Brian til formand

Frihed under ansvar, tillid og opbakning samt mulighed for kontinuerlig udvikling. Disse faktorer peger Brian Laursen fra Munck Forsyningsledninger på, når han skal forklare, hvordan han endte i sit nuværende job som formand.

Læs hele nyheden

9. februar 2022  |  

Munck Forsyningsledninger får ledige i job på fjernvarmeprojekt i Haderslev

Munck Forsyningsledninger har netop ansat 6 medarbejdere, der tidligere var uden tilknytning til arbejdsmarkedet, på et længerevarende projekt for Haderslev Fjernvarme. Projektet udføres som led i den grønne omstilling.

Læs hele nyheden

4. februar 2022  |  

Munck vil have nul ulykker

Antallet af arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen er steget markant inden for de seneste år. Nu skærper Munck Gruppen sit strategiske fokus på emnet ’Sikkerhed’.

Læs hele nyheden

16. december 2021  |  

Høj aktivitet giver resultat på bundlinjen

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 20/21 præsteret sit hidtil bedste resultat. Med en omsætning på knap 2,5 mia. DKK leverer koncernen et overskud før skat på 147 mio DKK. Trods hård priskonkurrence på flere markeder har de samlede danske aktiviteter klaret sig tilfredsstillende gennem året. De udenlandske aktiviteter bidrager samtidig med knap 25% af omsætningen og leverer samlet set et tilfredsstillende resultat.

Læs hele nyheden

30. november 2021  |  

Munck Forsyningsledninger vinder transmissionsledning fra Sønderborg til Augustenborg

Munck Forsyningsledninger a/s og Sønderborg Varme a/s har netop indgået aftale om udførelse af 6 km fjernvarmetransmissionsledning fra Sønderborg til Augustenborg.

Læs hele nyheden

16. november 2021  |  

Ekstraordinær indsats udløser stor ros fra bygherre

Til trods for en stram tidsplan og svære betingelser, lykkedes det Munck Forsyningsledninger at gennemføre gravearbejderne til tiden ifm. tilslutning af en fjernvarmeledning ved Platinvej i Kolding.

Læs hele nyheden

16. november 2021  |  

Stor milepæl for lufthavnsprojekt i Nuuk: Aflevering af Illerngit-vejen

Der har været særligt travlt på Munck Civil Engineerings lufthavnsprojekt i Nuuk den seneste tid for at nå projektets første større milepæl inden afleveringsdatoen d. 1. november 2021.

Læs hele nyheden

25. oktober 2021  |  

Munck Forsyningsledninger skal udføre fjernvarmekonvertering i Vejle-bydel

Vejle Fjernvarme og Munck Forsyningsledninger a/s har netop taget første spadestik til et nyt konverteringsprojekt i bydelen Uhrhøj Øst ved Vejle. Projektet, som strækker sig over ca. et år, har en samlet anlægsudgift på ca. 30 mio. kr.

Læs hele nyheden

11. oktober 2021  |  

Indvielse af Erik Ballings Plads

Munck Havne & Anlæg har stået for etableringen af Erik Ballings Plads, som er et nynavngivet og moderniseret område i Nyborg midtby.

Læs hele nyheden

7. oktober 2021  |  

Ingeniørpraktik og Grønlandseventyr i ét

Hvert forår og efterår bydes en håndfuld ingeniør- og bygningskonstruktørpraktikanter velkommen til Munck. Her kan du møde praktikanterne Søren og Kasper, der er rejst til Nuuk for at bygge lufthavn.

Læs hele nyheden

7. oktober 2021  |  

Munck Havne og Anlæg indgår entreprisekontrakt med Aarhus Kommune

Munck Havne og Anlæg har netop skrevet kontrakt med Aarhus Kommune vedr. udvidelsen af Viborgvej.

Læs hele nyheden

28. september 2021  |  

Munck Havne & Anlæg skal udføre midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord

Munck Havne & Anlæg har netop underskrevet kontrakt med Vejdirektoratet om udførelsen af erstatningshavn i Færgehavn Nord i København. Der er tale om en komplet lystbådehavn, der kan fungere som fast bådplads for omkring 600 bådejere fra Svanemøllehavnen, imens Nordhavnstunnelen bygges.

Læs hele nyheden

22. september 2021  |  

Munck Forsyningsledninger vinder 6-årig partneringaftale hos Aarhus Vand

Munck Forsyningsledninger a/s har netop fået tildelt en 6-årig rammekontrakt og partneringaftale hos Aarhus Vand med projektering og udførelse af drikkevandledninger i Aarhus området.

Læs hele nyheden

21. september 2021  |  

Vi passer på store og små

Ifm. et større projekt i Københavns Nordvestkvarter har Munck Havne & Anlæg haft besøg af nogle af kvarterets beboere, og heriblandt børn, som bl.a. fik lov at sidde i en gravemaskine. Samtidig blev der udleveret orange Munck-veste og talt om sikkerhed.

Læs hele nyheden

13. august 2021  |  

Munck Forsyningsledninger vinder stor rammeaftale for Gentofte Kommune

Munck Forsyningsledninger er netop blevet tildelt rammeaftalen vedr. anlæg af fjernvarme i Gentofte Kommune - område 5. Rammeaftalen er gældende for de kommende 7 år, og har en samlet værdi af ca. 500 mio. kr.

Læs hele nyheden

12. august 2021  |  

Nye droneoptagelser fra Schüttesvej

Fra september 2020 til november 2021 udfører Munck Havne & Anlæg anlægsarbejderne ifm. udvidelse af Schüttesvej ved Horsens. I denne nyhed kan du læse mere om projektet samt se droneoptagelser fra udførelsen.

Læs hele nyheden

9. august 2021  |  

365 dage uden arbejdsulykker

I starten af sommeren 2021 kunne Munck Havne & Anlægs byggeplads på Nykøbing Falster Renseanlæg fejre 365 dage uden arbejdsulykker.

Læs hele nyheden

5. juli 2021  |  

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt på trecifret millionbeløb om at anlægge Marina City

Arbejderne indebærer en større udvidelse af det eksisterende havnebassin, etablering af nyt kajanlæg og slæbesteder, anlæggelse af ny strand og opfyldning af det nye landområde.

Læs hele nyheden

18. juni 2021  |  

Stort tillykke til Mohamad med kloakmesterautorisationen

Humøret var i top, da Mohamad Dalal fra Munck Havne & Anlæg torsdag d. 17/6 modtog sin autorisation som Kloakmester.

Læs hele nyheden

27. maj 2021  |  

Munck Forsyningsledninger vinder stor fjernvarmeopgave i Haderslev

Munck Forsyningsledninger og Haderslev Fjernvarme har indgået aftale om udførelse af de to første gaskonverteringsopgaver for Haderslev Fjernvarme.

Læs hele nyheden

4. maj 2021  |  

Broprojekt i Ghana er afsluttet og afleveret

2,5 år efter opstart - og 2 dage før tidsfristen - afleverede Munck Civil Engineering i marts sit hidtil største afsluttede projekt uden for Danmark.

Læs hele nyheden

29. april 2021  |  

Munck Forsyningsledninger skal udføre grønt projekt i Rødovre

Projektet omhandler udvidelse af fjernvarmenettet til områderne Espely og Valhøj i Rødovre.

Læs hele nyheden

22. april 2021  |  

Med elektrisk pipeburstning tilføres grønnere arbejdsprocesser og bedre arbejdsmiljø

Munck Forsyningsledninger har tilføjet en ekstra dimension til miljø og arbejdsmiljø. Ved brug af elektrisk pipeburstning reduceres støj- og CO2 udledning - samtidig med, at der bevares en økonomisk fordelagtig arbejdsproces.

Læs hele nyheden

7. april 2021  |  

Video: Aflevering af Fredericia Genbrugscenter

Den 12. marts 2021 var der aflevering af Fredericia Genbrugscenter, hvor Munck Havne & Anlæg har udført beton-, jord/kloak samt belægningsarbejderne.

Læs hele nyheden

24. marts 2021  |  

Sclerose-ramt medarbejder fastholdt i job med specialudstyret firmabil

Da maskinfører Kenneth Hammerich i sommeren 2020 fik konstateret sklerose, gik hans hjemkommune Assens og arbejdsplads Munck Forsyningsledninger sammen om at udstyre hans firmabil med kran, automatgear og fastmonteret tank, så han kunne fortsætte i sit job.

Læs hele nyheden

3. marts 2021  |  

Video: Udlægning af asfalt og armeringsnet på Tåsinge

I løbet af vinteren 20/21 har Munck Asfalt udlagt 5.000 m2 asfalt på Staboltvej, Tåsinge.

Læs hele nyheden

1. februar 2021  |  

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

Læs hele nyheden

12. januar 2021  |  

Munck Forsyningsledninger skal udføre Baltic Pipe-gasledning tværs over Fyn

Kort før jul indgik Munck Forsyningsledninger a/s, i Joint Venture med tyske Vorwerk og belgiske Denys, kontrakt med Energinet om udførelsen af den fynske strækning af Baltic Pipe gasledningen.

Læs hele nyheden

15. december 2020  |  

Stigende aktivitet og væsentligt forbedret resultat i Munck Gruppen

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 19/20 øget sin omsætning til 2,5 mia. DKK. De samlede danske aktiviteter løfter både omsætning og overskud. De udenlandske aktiviteter vokser ligeledes og står for knap 25 % af omsætningen. Koncernens resultat ender på 80 mio. DKK før skat.

Læs hele nyheden

3. december 2020  |  

Droneoptagelser fra København og Horsens

I september 2020 påbegyndte vi to spændende projekter i henholdsvis Københavns Sydhavn og ved Schüttesvej i Horsens. Klik på nyheden, hvis du vil vide mere om projekterne og se dronefilm derfra.

Læs hele nyheden

16. oktober 2020  |  

Mød Muncks praktikanter

To gange om året bydes en håndfuld ingeniør- og bygningskonstruktørpraktikanter velkommen til Munck. I denne artikel møder vi tre af dem.

Læs hele nyheden

25. september 2020  |  

Anlægsstruktørelever færdigudlært med manér

Både stemningen og karakteren var i top, da anlægsstruktøreleverne Jonas Jensen fra Munck Havne & Anlæg og Kristian Sohnesen fra Munck Forsyningsledninger afsluttede deres uddannelse i denne uge.

Læs hele nyheden

4. september 2020  |  

Spritny gravemaskine til nyudlært maskinfører

I juli 2020 blev Munck Havne & Anlægs maskinførerelev Peter Wiil færdig med sin toårige uddannelse til maskinfører. Han valgte at gå i lære som maskinfører efter mange år som håndmand - og den beslutning har han ikke fortrudt.

Læs hele nyheden

2. september 2020  |  

Munck Forsyningsledninger skal installere 76 km landkabel til Viking Link

Efter et længere tilbuds- og forhandlingsforløb har Munck Forsyningsledninger a/s pr 1/9 indgået kontrakt med Energinet om udførelsen af Viking Links landdel i Danmark.

Læs hele nyheden

17. august 2020  |  

Nyt asfaltværk i Grønland

I forbindelse med lufthavnsprojektet i Grønland har Munck Asfalt i løbet af de seneste måneder gennemført etableringen af et nyt asfaltværk i Nuuk.

Læs hele nyheden

15. juli 2020  |  

Bro- og vejprojekt i Ghana nærmer sig afslutningen

Det begynder at lakke mod enden på det store Danida-finansierede vej- og brobygningsprojekt i Ghana som Munck Civil Engineering har arbejdet på siden 2018.

Læs hele nyheden

29. april 2020  |  

Munck gennemfører CSR-indsats i Afrika

Munck Civil Engineering gennemfører i øjeblikket en større CSR-indsats i forbindelse med det igangværende bro- og vejprojekt i det nordlige Ghana. Indsatsen omfatter bl.a. en forbedring af områdets vandforsyning, reetablering af veje, skoler, kirker, klinikker og hospitaler.

Læs hele nyheden

27. marts 2020  |  

Ghana: Endnu en bro er færdigetableret

Se video fra etableringen af den seneste bro.

Læs hele nyheden

23. januar 2020  |  

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

Læs hele nyheden

7. januar 2020  |  

Ny adm. direktør i Munck Asfalt a/s

Jan Nørregaard Olsen er pr. 01. januar 2020 udnævnt til administrerende direktør i Munck Asfalt a/s.

Læs hele nyheden

2. oktober 2019  |  

Afslutningen på 6 måneders eventyr

I slutningen af september 2019 vendte 24 årige Emilie hjem fra Ghana, hvor hun siden marts 2019 har været trainee i forbindelse med et Danida projekt, hvor Munck Civil Engineering udfører et omfattende infrastrukturprojekt med etablering af 7 kompositbroer i det nordlige Ghana.

Læs hele nyheden

19. september 2019  |  

CSR i Ghana

Hos Munck omfavner vi initiativer og indsatser, der kan gøre en forskel for miljø og mennesker. I Ghana, hvor Munck Civil Engineering udfører et omfattende bro- og vejprojekt, er vi sideløbende involveret i en spændende CSR-indsats, der har stor betydning for lokalområdet.

Læs hele nyheden

27. august 2019  |  

Ghanas præsident besøger Munck-projekt

Ghanas præsident Nana Akufo-Addo har netop aflagt besøg ved Danida-projektet i det nordlige Ghana, hvor Munck i øjeblikket opfører nye broer og renoverer veje.

Læs hele nyheden

14. august 2019  |  

Munck indgår lufthavnskontrakter i Grønland

Munck Gruppen skal over de kommende år udføre lufthavnsbyggeri i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Dette er en realitet, efter der tirsdag d. 13. august 2019 blev skrevet kontrakt på Munck Gruppens, samlet set, største projekt til dato.

Læs hele nyheden

3. juli 2019  |  

Oplev verden med Munck

Hos Munck er mulighederne mange, hvis man gerne vil prøve kræfter med spændende, internationale projekter. Her er læringen stor, og hverdagen fyldt med variation.

Læs hele nyheden

27. maj 2019  |  

Spændende broprojekt på Island

Fra oktober 2018 til juli 2019 gennemfører Munck Íslandi et spændende broprojekt i det sydlige Island, hvor en ny buebro etableres hen over Eldvatn-floden.

Læs hele nyheden

28. februar 2019  |  

Munck Gruppen fastholder høj omsætning - men aktiviteter i Island trækker resultatet i minus

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 17/18 realiseret en omsætning på 2 mia. DKK, hvilket er på niveau med året før. De samlede danske aktiviteter præsterer et overskud, men nedskrivninger og tabsgivende projekter i Island trækker dog væsentligt ned.

Læs hele nyheden

11. december 2018  |  

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Københavns Lufthavne A/S

Torsdag d. 6. december blev underskriften sat, og over de kommende 21 måneder vil Munck Havne & Anlæg være beskæftiget på entreprisen ’New Contact Stands E27 & E33’ for Københavns Lufthavne.

Læs hele nyheden

14. september 2018  |  

Munck klar til Ghana

I april indgik Munck Civil Engineering a/s og Ghana Highway Authority kontrakt om udbuddet ’Danida Bridges in Northern Ghana’. Nu er projekt, pris og finansiering endeligt godkendt af parlamentet i Ghana.

Læs hele nyheden

29. august 2018  |  

Direktørskifte i Munck Íslandi

Det er blevet besluttet, at Ásgeir Loftsson fratræder som direktør i Munck Íslandi med udgangen af august 2018.

Læs hele nyheden

29. juni 2018  |  

Munck afslutter stor havneudvidelse i Runavik

I over et år har Munck Civil Engineering arbejdet på at udbygge havnen i Runavik, Færøerne. D. 30 maj afsluttedes projektet, og den opdimensionerede havn, som særligt skal komme fiskeriet til gode, blev indviet af byens borgere.

Læs hele nyheden

1. maj 2018  |  

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

Læs hele nyheden

1. marts 2018  |  

Munck får arbejdsmiljøprisen for anden år i træk

Med et 2017 helt uden arbejdsulykker med fravær har Munck Asfalt for andet år i træk præsteret branchens laveste ulykkesstatistik. Vandrepokalen for bedste arbejdsmiljø, uddelt af 3F og Asfaltindustrien, får derfor lov til at blive på hylden.

Læs hele nyheden

19. februar 2018  |  

Munck Forsyningsledninger indgår nye rammeaftaler om fjernvarme i Århus

Munck Forsyningsledninger a/s kommer ikke til at mangle arbejde i Århus-området de kommende år. Her vil selskabet nemlig være beskæftiget på hele to rammeaftaler for AffaldVarme, Aarhus.

Læs hele nyheden

4. januar 2018  |  

Munck Gruppen runder 2 mia.

- investering i nye aktiviteter trækker resultatet ned.

Læs hele nyheden

1. december 2017  |  

Munck Asfalt i tæt opløb om Årets Arbejdsplads 2017

Torsdag d. 30. november deltog Munck Asfalt i 3Fs erhvervs- og vækstkonference, Vision Danmark, hvor Danmarks Arbejdsplads 2017 blev offentliggjort. Munck Asfalt kom på en delt andenplads.

Læs hele nyheden

16. oktober 2017  |  Munck Gruppen a/s

Invitation til vælgermøde

Valgmøde om fremtiden infrastruktur i Odense op til kommunalvalget i efteråret 2017

Læs hele nyheden

16. oktober 2017  |  Munck Havne & Anlæg

Munck indgår stor rammeaftale med Københavns Kommune

I dag skrev Munck Havne & Anlæg a/s under på en 4-årig rammeaftale for helhedsgenopretning af veje for Københavns Kommune.

Læs hele nyheden

6. oktober 2017  |  Munck Gruppen a/s

Munck Gruppen vokser igen

Onsdag d. 4. oktober skrev adm. direktør i Munck Gruppen a/s, Hans Christian Munck, under på overtagelsen af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S. Dermed tæller koncernen godt 1600 medarbejdere.

Læs hele nyheden

17. august 2017  |  Munck Forsyningsledninger a/s

Munck Forsyningsledninger A/S overtager Entreprenørfirmaet Ollerup A/S

Munck tilkøber flere kompetencer inden for anlæg og kloak.

Læs hele nyheden

7. august 2017  |  Munck Gruppen a/s

Konklusion på intern undersøgelse

Munck har overholdt alle regler i forbindelse med udbud fra Ewii/Trefor

Læs hele nyheden

7. juli 2017  |  Munck Gruppen a/s

Attraktive erhvervsgrunde udbydes til salg

Fik du set mulighederne fra luften? Kom med på en flyvetur

Læs hele nyheden

1. juli 2017  |  Munck Havne & Anlæg a/s

Aarhus Havn set fra oven

Flyv med op og se, hvordan havneprojektet ser ud højt oppefra

Læs hele nyheden

30. juni 2017  |  Munck Gruppen a/s

Ny direktør i Munck Havne & Anlæg

Benny Ebbe Jørgensen er tiltrådt som ny direktør i Munck Havne & Anlæg a/s

Læs hele nyheden

5. maj 2017  |  Munck Gruppen a/s

Odense Letbane

Munck får rolle i anlæggelsen af Odense Letbane

Læs hele nyheden

15. april 2017  |  Munck Gruppen a/s

Flygtninge i Munck

Munck har igangsat en særlig indsats for ansættelse og integration af flygtninge

Læs hele nyheden

28. marts 2017  |  Munck Forsyningsledninger a/s

Munck sælger Berotech A/S til Insituform Technologies

Munck Forsyningsledninger har afhændet firmaet Berotech a/s til Insituform Technologies, som er en del af Aeigon Koncernen.

Læs hele nyheden

6. marts 2017  |  Munck Asfalt a/s

Munck Asfalt gør noget ved arbejdsmiljøet!

Munck Asfalt kan nu kalde sig Danmarksmester i Arbejdsmiljø 2017 blandt kollegaerne i asfaltbranchen.

Læs hele nyheden

11. januar 2017  |  Munck Gruppen a/s

Nyt selskab i Munck Gruppen

Kort før jul overtog Munck Gruppen a/s den islandske entreprenør LNS Saga. I forbindelse med ejerskiftet har selskabet nu fået nyt navn, Munck Íslandi Ehf.

Læs hele nyheden

21. december 2016  |  Munck Gruppen a/s

Munck Gruppen opkøber stor islandsk entreprenør

Munck Gruppen har i dag overtaget Islands største entreprenør, LNS Saga.

Læs hele nyheden

14. december 2016  |  Munck Gruppen a/s

Lavere aktivitet i Munck Gruppen A/S

Munck Gruppen har i regnskabsåret 15/16 realiseret en omsætning på DKK 1,55 mia., hvilket er lavere end sidste år. Koncernen nåede tilsvarende et lavere resultat på DKK 92 mio. før skat mod DKK 134 mio. i 14/15.

Læs hele nyheden

6. oktober 2016  |  Munck Civil Engineering a/s

Munck Civil Engineering vinder stort projekt i Grønland

Munck Civil Engineering a/s har indgået sin 3. kontrakt i Grønland, hvor Taxiways på Thulebasen skal renoveres i 2017.

Læs hele nyheden

6. oktober 2016  |  Munck Gruppen

Fokus på lærlinge

I sidste uge blev den første anlægsstruktør i længere tid uddannet i Munck Forsyningsledninger. Flere anlægsstruktørelever er undervejs med uddannelsen i Munck, og vi forventer at lave aftale med endnu flere i fremtiden.

Læs hele nyheden

26. september 2016  |  Munck Civil Engineering a/s

Teamwork på Thule vol. 2

Igen i år er Munck ansatte fra hele landet draget mod det kolde nord for at renovere start- og landingsbane i Thule.

Læs hele nyheden

15. september 2016  |  Munck Havne & Anlæg a/s

Ny direktør i Munck Havne & Anlæg

Jesper Ulriksen er pr. 8. august 2016 tiltrådt som administrerende direktør i Munck Havne & Anlæg a/s. Han afløser hermed Hans Christian Munck, som fortsætter som direktør i Munck Gruppen a/s.

Læs hele nyheden

13. juli 2016  |  Munck Havne & Anlæg

Stort havneprojekt til Munck Havne & Anlæg a/s

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Aarhus Havn

Læs hele nyheden

15. juni 2016  |  Munck Gruppen a/s

Nordisk kompetencepris til MUNCK

På Nordisk Vejforenings (NVF) kongres "Via Nordica 2016" i Trondheim har Munck netop vundet NVF’s Kompetencepris

Læs hele nyheden

10. maj 2016  |  Munck Gruppen a/s

Attraktive erhvervsgrunde udbydes til salg

Ved Hjulby-afkørslen 5 km vest for Nyborg sælges attraktive erhvervsgrunde i ny udstykning. Byggemodningen er i fuld gang, og her bliver mulighed for at erhverve grunde til mange formål og i arealstørrelser fra 5.000 m2.

Læs hele nyheden

1. februar 2016  |  Munck Gruppen a/s

Fratrædelse i Munck Havne og Anlæg

Carsten Skov Pedersen fratræder som direktør.

Læs hele nyheden

14. januar 2016  |  Munck Gruppen a/s

Munck tilkøber nye kompetencer inden for rørrenovering

Munck Forsyningsledninger A/S har overtaget den sønderjyske virksomhed Berotech A/S, som gennem mange år har udført ”strømpeforing” af kloakledninger i Danmark og Sverige.

Læs hele nyheden

18. december 2015  |  Munck Gruppen a/s

Strategisk opkøb i Munck

Munck Gruppen fortsætter væksten med opkøb af LKF Vejmarkering, som i dag er blandt markedslederne inden for vejmarkering i Danmark.

Læs hele nyheden

15. december 2015  |  Munck Gruppen a/s

Stabil udvikling i Munck Gruppen A/S

Munck Gruppen har i regnskabsåret 14/15 realiseret en omsætning på DKK 1,6 milliard, hvilket er 100 mio. lavere end sidste år. Koncernen nåede et tilfredsstillende resultat på DKK 134 mio. før skat mod DKK 137 mio. i 13/14.

Læs hele nyheden

6. oktober 2015  |  Munck Civil Engineering a/s

Teamwork på Thule

Munck har nu afsluttet første halvdel af renoveringen af Thule Runway, landingsbanen er afleveret og taget i brug af US Air Force.

Læs hele nyheden

20. august 2015  |  Munck Asfalt

Ny maskinchef

Ingeniør Klaus Nielsen er pr. 01.10.15 ansat som ny maskinchef ved Munck maskinafdeling i Nyborg.

Læs hele nyheden

2. juli 2015  |  Munck Gruppen a/s

Ny ingeniøruddannelse på VIA University i Horsens

Læs om den nye forsyningsingeniøruddannelse på VIA University i Horsens

Læs hele nyheden

22. april 2015  |  Munck Asfalt a/s

Ny direktør i Munck Asfalt

Jens-Kristian Damsgaard er pr. 15. april 2015 blevet ansat i Munck Asfalt a/s og overtager pr. 1. maj officielt stillingen som administrerende direktør i selskabet.

Læs hele nyheden

5. december 2014  |  Munck Asfalt a/s

Dobbelt op på asfaltudlægning

Munck Asfalt har netop taget en ny asfaltudlægger i brug - med strygejern i dobbelt bredde

Læs hele nyheden

4. december 2014  |  Munck Gruppen a/s

Stigende aktivitet i Munck Gruppen

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 13/14 realiseret en omsætning på DKK 1,7 milliard, svarende til en stigning på 200 mio. i forhold til året før. Koncernens resultat før skat blev det hidtil bedste; DKK 137 mio. mod DKK 102 mio. i 12/13.

Læs hele nyheden

19. november 2014  |  Munck Gruppen a/s

Møde med fremtidens ingeniører

Munck Gruppen har deltaget på Jobtræf Fyn og Jobtræf Århus, hvor vi har talt med en masse spændende, engagerede og dygtige ingeniører fra forskellige studieretninger

Læs hele nyheden

14. november 2014  |  Munck Forsyningsledninger

Fokus på sikkerhed præmieret med pølsevogn

I denne uge blev medarbejdere på Sjælland præmieret med diplom, rosende ord samt pølser ad libitum, af vores bygherre DONG Energy. Det vidner om en god sikkerhedskultur i Munck Forsyningsledninger a/s.

Læs hele nyheden

24. september 2014  |  Munck Gruppen A/S

Lad over 10 mio. bilister se dit nye firmadomicil

2 ledige erhvervslejemål i Nyborg med mange anvendelsesmuligheder. Med over 10 mio. forbipasserende bilister årligt, får din virksomhed en ubetalelig eksponering. Bygningen kan enten lejes som et samlet lejemål eller delvist. Lejemålet er på ca. 834 m2 plus kælder, fordelt på 3 etager.

Læs hele nyheden

3. september 2014  |  Munck Havne & Anlæg a/s

Stormen Bodil giver arbejde til MHA i Lemvig

Når man hører en skibsklokke ringe på kontorgangen hos Munck Havne & Anlæg a/s så ved man hvad klokken har slået. Man slår nemlig på en skibsklokke hver gang man får en ny ordre i hus.

Læs hele nyheden

1. september 2014  |  Munck Asfalt a/s

Ny stor opgave til Munck Asfalt i Grønland

Munck Asfalt skal renovere landingsbanen på Thule Basen i 2015/16

Læs hele nyheden

12. august 2014  |  Munck Asfalt a/s

Asfaltopgaver i Grønland

Sommerferien er slut for de fleste, og det er igen almindelig hverdag. Det er dog ikke alle danske medarbejdere i Munck Asfalt a/s der har holdt sommerferie.

Læs hele nyheden

9. juli 2014  |  Munck Asfalt a/s

Stort motorvejsprojekt til Munck Asfalt a/s

Vi har netop indgået aftale om udførelse af asfaltarbejder på motorvejen ved Silkeborg.

Læs hele nyheden

22. juni 2014  |  Munck Asfalt a/s

Asfaltarbejdet på Lillebæltsbroen er færdigt

Siden slutningen af april har Vejdirektoratet været i gang med at lægge ny asfalt på den sydlige side af Den Nye Lillebæltsbro. Nu er arbejdet færdigt, og i løbet af næste uge bliver de trafikale forhold normale igen.

Læs hele nyheden

26. maj 2014  |  Munck Forsyningsledninger

Ny maskine til styret underboring

I Munck Forsyningsledninger a/s har vi mange gode maskiner. Vi har netop indgået aftale om køb en Ditch Witch JT60, der betyder vi kan udføre de fleste opgaver indenfor styret underboring.

Læs hele nyheden

15. april 2014  |  Munck Forsyningsledninger

Fokus på sikkerhed præmieret med pølsevogn

For nylig blev medarbejdere på Sjælland præmieret med diplom, rosende ord samt pølser ad libitum, af vores bygherre DONG Energy.

Læs hele nyheden

4. april 2014  |  Munck Havne & Anlæg

Mogens Pedersen Nyborg a/s skifter navn

Som en naturlig fortsættelse af Munck Gruppens overtagelse af Mogens Pedersen Nyborg a/s i sommeren 2011 skifter selskabet nu navn til Munck Havne & Anlæg a/s.

Læs hele nyheden

31. marts 2014  |  Munck Gruppen

En fremtid i Munck

Vi gør en indsats for at imødekomme den forventede mangel på kvalificeret arbejdskraft i Bygge- og Anlægssektoren.

Læs hele nyheden

19. marts 2014  |  Munck Gruppen

Medarbejderne er de VIGTIGSTE

I Munck Gruppen, hvor vi for nyligt fejrede 25 års jubilæum, og hvor vi beskæftiger godt 1.500 medarbejder globalt, har vi i dette vinterhalvår haft ca. 600 medarbejdere på kursus – enten internt eller eksternt.

Læs hele nyheden

10. marts 2014  |  Munck Asfalt

Ny aktivitet i Aalborg

Munck Asfalt a/s har netop indgået aftale om overtagelse af Skanska Asfalts afdeling i Aalborg - det vil sige Fabrik, Salg og Udlægning – beliggende Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst.

Læs hele nyheden

20. februar 2014  |  Munck Forsyningsledninger

Stor entreprise til MF Jylland

Munck Forsyningsledninger - region Jylland, har netop vundet en stor opgave for Energinet, hvor der skal kabellægges 150 KV mellem Herning og Ikast ialt ca. 20 km.

Læs hele nyheden

18. december 2013  |  Munck Gruppen

Stabil aktivitet i Munck Gruppen A/S

Munck Gruppen har i regnskabsåret 12/13 realiseret en omsætning på DKK 1,5 milliard

Læs hele nyheden

7. november 2013  |  Munck Gruppen

Kommunalvalg 2013 - vælgermøde i Munck Asfalt

Asfaltindustrien har i forbindende med det forestående kommunalvalg d. 19. november planlagt en ekstraordinær.

Læs hele nyheden

8. oktober 2013  |  Munck Gruppen

Bedre vilkår for børnearbejdere i Bangladesh

Som en naturlig forlængelse af Munck Gruppens CSR-politik omkring social ansvarlighed har vi valgt at støtte et humanitært projekt i Dhaka, Bangladesh.

Læs hele nyheden

12. september 2013  |  Munck Forsyningsledninger

Munck Forsyningsledninger vinder entreprise

Munck Forsyningsledninger a/s Region Fyn har netop vundet en opgave for VandCenter Syd as, som drejer sig om opnormering af kloakledninger i Odense.

Læs hele nyheden

12. september 2013  |  Munck Gruppen

Jubilæumsfest på Nyborg Strand

Der var tale fra Hans Christian Munck, livemusik, underholdning, lækker mad og meget mere, da Munck Gruppen a/s afholdt 25 års jubilæumsfest den 24. august 2013 på Nyborg Strand.

Læs hele nyheden

16. august 2013  |  Munck Asfalt

Munck Asfalt sender et asfalthold til Grønland

Hvad gør man i Munck Asfalt hvis telefonen ringer og kunden i den anden ende af røret er fra Grønland og beder om assistance med kort varsel?

Læs hele nyheden

3. juni 2013  |  Munck Asfalt

Lufthavnsprojektet i Bangladesh

Efter mange indledende møder, tegninger, beregninger og overvejelser, ruller projektet i Bangladesh nu. Du kan her få et overblik efter knap seks ud af 21 mdr. arbejde.

Læs hele nyheden

16. maj 2013  |  Munck Asfalt

Nyt asfalt sætter gang i hjulene

Munck Asfalt har indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Assens Kommune og skal derfor frem til 2016 lægge asfalt på en 1/5 af det samlede vejnet i kommunen. Det svarer til ca. 200 km.

Læs hele nyheden

16. maj 2013  |  Munck Gruppen

Ny administrationsbygning for Munck Gruppen a/s

Fra den 24. maj er vi klar til at kunne byde velkommen til vores nye domicil på Toftegårdsvej i Hjulby lige ud til E20 ved motorvejsfrakørsel 46.

Læs hele nyheden

4. april 2013  |  Munck Asfalt

Asfaltarbejde på Lillebælt

På den Nye Lillebæltsbro har vi vundet renoveringen af nordsiden. Projektet udføres i perioden 15. april til 24. juli, hvor trafikken forlægges til sydsiden.

Læs hele nyheden

1. april 2013  |  Munck Asfalt

Funktionskontrakt i Esbjerg

I Esbjerg har vi vundet en 15-årig funktionskontrakt på 62 km veje. Esbjerg Kommune afholdt i februar licitation på 60 km tidligere amtsveje.

Læs hele nyheden

15. november 2012  |  Munck Asfalt

Salg af Tinglev asfaltfabrik

Pr. 15. november 2012 har Munck Asfalt afhændet sin asfaltfabrik i Tinglev til Lemminkainen a/s.

Læs hele nyheden

21. juli 2012  |  Munck Gruppen

Regnskab 2011/12 - Høj aktivitet i Munck Gruppen a/s

Munck Gruppen nåede i regnskabsåret 2011/12 en omsætning på DKK 1,46 milliarder, hvilket er den højeste omsætning i virksomhedens historie.

Læs hele nyheden

26. marts 2012  |  Munck Gruppen

Erhvervspris 2012

På generalforsamlingen 2012 i Østfyns Erhvervsråd blev Munck Gruppen for anden gang kåret som årets virksomhed.

Læs hele nyheden

19. februar 2012  |  Munck Gruppen

Vest for Nyborg sælges attraktive erhvervsgrunde

Ved Hjulby-afkørslen 5 km vest for Nyborg sælges attraktive erhvervsgrunde i ny udstykning

Læs hele nyheden

 

Hent profilbrochure