Funktionskontrakt i Esbjerg

1. april 2013  |  Munck Asfalt

I Esbjerg har vi vundet en 15-årig funktionskontrakt på 62 km veje. Esbjerg Kommune afholdt i februar licitation på 60 km tidligere amtsveje. Munck Asfalt vandt udbuddet og overtog pr. 1. april 2013 vedligeholdelsen. Vejdirektoratet er nu i gang med at måle kommunens øvrige veje, så de har et ordentligt datagrundlag med henblik på et senere udbud.

 

-hvad er en funktionskontrakt?

 

Ved et funktionsudbud ”overtager” entreprenøren kommunens vejnet i en årrække - typisk 15 år. Entreprenøren forpligter sig til at leve op til en vis standard for vejene som er beskrevet i en funktionskontrakt. Med en funktionskontrakt får kommunen et vejnet, der lever op til den aftalte kvalitet over en længere periode. Borgerne får glæde af en løbende god vejtilstand og kommunen får ingen overraskelser, da alt sammen er til en fast aftalt pris.

 

Du kan læse mere om funktionskontrakter her:

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure