Lavere aktivitet i Munck Gruppen A/S

14. december 2016  |  Munck Gruppen a/s

Pressemeddelelse

Munck Gruppen har i regnskabsåret 15/16 realiseret en omsætning på DKK 1,55 mia., hvilket er lavere end sidste år. Koncernen nåede tilsvarende et lavere resultat på DKK 92 mio. før skat mod DKK 134 mio. i 14/15.

Munck Asfalt A/S har haft et lavere aktivitetsniveau end sidste år, men har nået et tilfredsstillende resultat på trods af et meget konkurrencepræget marked.

Munck Civil Engineering A/S, som udfører projekter i udlandet, har haft lavere aktivitet end de tidligere år, og derfor også en lavere men tilfredsstillende indtjening. Selskabet har vundet en større kontrakt på Thulebasen og et mindre havneprojekt på Færøerne.

Munck Forsyningsledninger A/S har haft stigende aktivitet og har øget resultatet tilsvarende. Selskabet har en fornuftig ordrebeholdning og øger specielt aktiviteterne inden for kloakarbejder.

Havnebygningsfirmaet Munck Havne & Anlæg A/S havde i begyndelsen af året en lang periode med meget lav aktivitet. Dette har medført en lav omsætning og et dårligt resultat. Ordrebeholdningen ved indgangen til det nye år er dog på et historisk højt niveau, og vi forventer en væsentlig forbedring af resultatet i det nye år.

Munck Gruppens aktiviteter i Polen er fortsat på et lavere niveau, og resultatet er ikke tilfredsstillende. Det polske entreprenørmarked er vanskeligt og udvikler sig kun langsomt. Vi forventer dog, at det bliver bedre i de kommende år.

Munck Gruppen beskæftiger samlet set ca. 1100 medarbejdere.

 

Fremtidig udvikling

Det er fortsat selskabets strategi for de kommende år, at aktiviteten skal øges.

”På trods af denne vækststrategi er det desværre ikke lykkes os at øge aktiviteten i de sidste to regnskabsår,” udtaler direktør Hans Christian Munck, ”men vi har en fornuftig ordrebeholdning og arbejder med tilbud på mange større og spændende projekter, som vi håber vil resultere i en stigende aktivitet i de kommende år.”

”Der er både tale om projekter i Danmark, og også udenlandske projekter. Samtidig ser vi dog en stigende interesse fra internationale entreprenørselskaber på det danske marked. Samtidig med en opbremsning inden infrastrukturprojekter giver det os en meget hård konkurrence om opgaverne her i landet.”

 

CSR og arbejdsmiljø

I Munck Gruppen arbejdes der systematisk med uddannelse af medarbejdere og med forbedring af arbejdsmiljøet. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser, og der arbejdes positivt og konkret på integration af flygtninge med asyl.

”På arbejdsmiljøområdet er det lykkedes at nedbringe antallet af arbejdsulykker betragteligt. I Munck Asfalt er vi for eksempel helt nede på en ulykkesfrekvens på 4, hvilket ligger langt under landsgennemsnittet. Udviklingen er meget positiv og er resultatet af en meget dedikeret indsats både fra medarbejdere og ledelse, ” udtaler Hans Christian Munck.

I årets løb har Munck selskaberne en ansat en lang række medarbejdere i særlige jobforløb og oprettet praktikforløb både for jobafklaring, for ingeniørpraktikanter og som sprog- og arbejdspraktikker for flygtninge. 

Antallet af elever er konstant stigende. Her drejer det sig blandt andet om asfaltelever, kontorelever, anlægsstruktørelever, procesoperatørelever, entreprenørmaskineelever og EGU-elever. 

Yderligere information hos adm. direktør Hans Christian Munck på 63 31 35 35 eller 40 52 32 62.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure