Regnskab 2011/12 - Høj aktivitet i Munck Gruppen a/s

21. juli 2012  |  Munck Gruppen

Munck Gruppen nåede i regnskabsåret 2011/12 en omsætning på DKK 1,46 milliarder, hvilket er den højeste omsætning i virksomhedens historie og ca. 20% højere end sidste regnskabsår.

 

Koncernens resultat før skat blev DKK 103 millioner mod 83 millioner i 2010/11.

 

De tre datterselskaber Munck Forsyningsledninger A/S, Mogens Pedersen Nyborg A/S og TarcoPol Sp. z o.o. har alle opnået højere omsætning og bedre resultater end sidste år.

 

Munck Asfalt A/S har haft en lidt lavere omsætning med omtrent uændret resultat.

 

Det gennemsnitlige antal medarbejdere er steget fra 935 til 1.120, og det er hovedsageligt i Munck Forsyningsledninger, at medarbejderstaben er udvidet i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter på Sjælland og i Jylland.

 

Munck Asfalt har i marts 2011 deltaget i en licitation på en opgave til DKK 440 millioner i forbindelse med renovering af belægninger og teknisk udstyr i den internationale lufthavn i Dhaka, Bangladesh.

 

I juli 2012 blev der indgået kontrakt på et reduceret beløb på DKK 311 millioner. Projektet er under opstart og forventes afsluttet ultimo 2014.

 

Havnebygningsfirmaet Mogens Pedersen Nyborg A/S har i 2012 haft et underskud på DKK 1,8 millioner. Det negative resultat kan alene henføres til smedeafdelingen, som er blevet lukket i dette efterår. Selskabet har en god aktivitet, og vi forventer et positivt resultat i 2012/2013.

 

Koncernen forventer også i det nye regnskabsår en fornuftig aktivitet tæt på det nuværende niveau. Da der fortsat er en meget hård konkurrence på entreprenørmarkedet, forventes næste års indtjening dog at ligge på et lidt lavere niveau.

 

Yderligere information hos adm. direktør Hans Christian Munck på 6335 3535.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure