Konklusion på intern undersøgelse

7. august 2017  |  Munck Gruppen a/s

Konklusion på intern undersøgelse

 

Munck har overholdt alle regler i forbindelse med udbud fra Ewii/Trefor

 

Den kritiske dækning af ledelsen og diverse økonomiske forhold i energiselskabet Ewii/Trefor har fyldt meget i flere medier over en længere periode. Dækningen af sagen har haft mange forgreninger – og i en periode var der fokus på opgaver løst af forskellige leverandører, som havde vundet udbud fra Ewii/Trefor. Der var i den forbindelse også fokus på, at det fynsk baserede entreprenørselskab Munck Forsyningsledninger A/S havde vundet forskellige udbud fra Ewii.

Selvom alt fremlagt materiale viste, at Munck Forsyningsledninger konsekvent havde efterlevet alle regler, betød sagens alvor, at selskabet følte sig forpligtet til at undersøge til bunds, hvorvidt alle regler var overholdt. Derfor satte administrerende direktør i Munck Forsyningsledninger Flemming Skøtt en intern undersøgelse i gang, hvor alle udbudsprocesser siden 2010 relateret til Ewii/Trefor er blevet grundigt gennemgået. Undersøgelsen er nu afsluttet, og resultatet er meget tilfredsstillende: Alle interne gennemgange viser entydigt, at Munck har overholdt alle regler og i fair processer med andre mulige leverandører har leveret bud af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Munck Forsyningsledninger har siden 90’erne og gennem skiftende ledelser i Trefor/Ewii vundet og løst opgaver for energiselskabet – og tidligere endnu for de lokale selskaber, som efterfølgende blev smeltet sammen i Trefor. Samlet set har selskabet således deltaget i adskillige udbudsprocesser, og alt efter opgørelsesmetode ligger det nu klart, at Munck Forsyningsledninger gennem perioden har vundet fem og tabt fire udbud fra Ewii/Trefor.

Da mediesagen om Ewwi for alvor tog fart, fik den hurtigt en række forgreninger, hvor der blev rejst spørgsmål til flere virksomheder, der gennem tiden havde haft forretningsmæssigt samarbejde med energiselskabet – herunder også Munck Forsyningsledninger.

Til det siger administrerende direktør i Munck Forsyningsledninger, Flemming Skøtt: ”Det er nok bare sådan i store mediesager, at alle, der er i nærheden af dem, bliver testet for, om de har noget med den pågældende sag at gøre. Og det er måske fair nok. Vi svarer gerne på oprigtige og seriøse spørgsmål – og giver gerne vores bidrag til at afklare, hvad der er sket gennem tiden, hvis det er relevant. Vi har lige fra starten været overbeviste om, at alt fra vores side er foregået på saglig vis og i overensstemmelse med alle regler. Det har vores grundige undersøgelse af sagen nu bekræftet, og det er jeg naturligvis meget tilfreds med.”

Undersøgelsen er foregået ved, at alle udbudsprocesser over de seneste år minutiøst er blevet gennemgået – med særlig fokus på de udbud, der har været fremhævet i medierne. Undersøgelsen viser entydigt, at Munck Forsyningsledninger har overholdt alle regler og i fair proces med andre mulige leverandører har leveret bud af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

”Vi ser nu frem til at høre resultatet af Ewii´s egen undersøgelse af denne sag for at se, om den skulle bringe noget nyt frem, der er relevant for os. Vores forventning er ikke, at det er tilfældet. Så for vores eget vedkommende, anser vi egentlig nu den her sag for afsluttet. Vi kan se, at vores egne folk har arbejdet korrekt og godt med opgaverne, og det fortjener de ros for. Det samme gælder de ledere og øvrige ansatte hos Ewii/Trefor, som vi betragter som en professionel og seriøs kunde”, siger Flemming Skøtt afsluttende.

 

For yderligere informationer kontakt:

Jette Madsen, jma@munck.dk eller 2011 1961.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure