Munck afslutter stor havneudvidelse i Runavik

29. juni 2018  |  

I over et år har Munck Civil Engineering arbejdet på at udbygge havnen i Runavik, Færøerne. D. 30 maj afsluttedes projektet, og den opdimensionerede havn, som særligt skal komme fiskeriet til gode, blev indviet af byens borgere.

 

Siden januar 2017 har Munck Civil Enigneering – i et joint venture med den færøske entreprenør Rokin – været i gang på havnen i Runavik. Af hensyn til fiskeriets store aktivitet i området er kajkapaciteten øget, så industriskibe bedre kan lægge til for om-lastning og landing af fangster til forarbejdning.

 

På projektet har Munck Civil Engineering og Rokin udført udbygning af i alt 226 meter havnekaj, opfyldning med og indbygning af 65.000 m3 stenmaterialer, støbning af 530 m3 betonhammer (betonkaj) og 4.500 m2 betonplade, 4 stk. pullertfundamenter á 140 m3, samt diverse ledningsarbejder. Disse opgaver er alle afsluttet til tiden, mens der fortsat arbejdes på en række ekstraopgaver, som forventes færdiggjort til august.

 

Fiskeri, turisme og prestige

Udbygningsprojektets afslutning blev d. 30. maj markeret med en officiel indvielsesceremoni. Omkring 150 borgere var mødt op på havnen, hvor et hornorkester spillede nationalsangen og både Runaviks borgmester, Thòrbjørn Jacobsen, og en repræsentant fra Munck-Rokin joint venturet, Jakup Martin Kjeld, holdt tale.  

 

For Runavik er der meget stor prestige i at have så stor og dyb en havnekaj”, fortæller projektleder Per Helming Johansson, som er Muncks ansvarlige på sagen.

 

Udover, at de store industriskibe nu ikke længere behøver at lægge til uden på hinanden, åbner havneudvidelsen op for nye muligheder for turisme. Allerede d. 24. juni og 8. juli tager Runavik Havn i mod et 300 meter langt krydstogtskib. Det havde slet ikke kunnet lade sig gøre før havneudvidelsen”, siger Per.                                                                                                                                 

 

For yderligere information om projektet, kontakt venligst:

Projektleder Per Helming Johansson:  phj@munck.dk

 

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure