CSR i Ghana

19. september 2019  |  

Hos Munck omfavner vi initiativer og indsatser, der kan gøre en forskel for miljø og mennesker, og hvor vi med vores ekspertise kan bidrage til at optimere nedslidte og trængte forhold.


I Ghana, hvor Munck Civil Engineering i øjeblikket udfører et bro- og vejprojekt, er vi sideløbende involveret i en spændende CSR-indsats, der har stor betydning for lokalområdet. Indsatsen vedrører et ældre hospital i byen Sandema, som er beliggende i det nordlige Ghana og tæller ca. 69.000 indbyggere.


Hospitalsbygningen er fra 1930, og blev i første omgang benyttet som klinik. I dag fungerer den som distriktshospital med 119 sengepladser. Som følge af bygningens høje alder, kombineret med omfattende slitage pga. nedbør, er konstruktionerne i meget dårlig stand. Derudover er regntiden med til at blødgøre jorden, hvilket får bygningen til at synke. Situationen medfører naturligvis stor bekymring hos hospitalsledelsen, da skaderne kun forværres med tiden.


Hos Munck Civil Engineering har vi iværksat en række CSR-indsatser, der skal medvirke til at forbedre forholdene og sikre en sund og velfungerende hospitalsdrift i Sandema. Bl.a. etableres der et nyt og effektivt afvandingssystem, og på hver side af bygningen placeres nye bundfældningstanke. Der opsættes ligeledes nyt trådhegn rundt om bygningen som sikkerhedsforanstaltning, og ved hovedindgangen spredes nye skærver mv.


Den samlede indsats forventes afsluttet i løbet af efteråret/vinteren 2019, hvorefter der vil være skabt et mere sikkert og sundt hospitalsmiljø i Sandema.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure