Munck Forsyningsledninger udfører 350 km fjernvarmeledninger i Horsens

28. november 2019  |  

Fjernvarme Horsens og Munck Forsyningsledninger a/s har netop indgået aftale om udførelse af de sidste fire etaper i forbindelse med udrulning af varmeplanen for Horsens, som samlet omfatter ca. 350 km fjernvarmeledninger.

 

Siden 2015 har Munck Forsyningsledninger a/s været en fast del af bybilledet i Horsens og omegnsbyerne, hvor de har etableret fjernvarmeledninger for Fjernvarme Horsens i forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme. Den samlede varmeplan for Horsens omfatter etablering af et distributionsnet på ca. 190 km hovedledninger og ca. 160 km stikledninger svarende til 10.000 fjernvarmestik. Derudover skal der udføres ca. 35 km forsyningsledninger, der skal forsyne de enkelte områder, og som udbydes som særskilte entrepriser.

 

På nuværende tidspunkt beskæftiger Munck Forsyningsledninger a/s inklusiv underentreprenører ca. 200 medarbejdere på igangværende projekter for Fjernvarme Horsens. Med den nye aftale i hus, som løber indtil udgangen af 2023, forventer Munck også at skulle beskæftige ca. 150 mand de kommende fire år.

 

”Vi er naturligvis rigtig glade og stolte over at have indgået aftale med Fjernvarme Horsens, om udførelse af de sidste fire 4 delområder, som omfatter byerne Torsted, Hatting, Gedved og Lund. Det betyder, at vi nu har ro til at optimere produktionen yderligere og udbygge det gode samarbejde, vi allerede har etableret med bygherren”, fortæller Per Jensen, der er regionsdirektør for Munck Forsyningsledningers aktiviteter i Jylland.

 

Som hovedentreprenør udfører Munck Forsyningsledninger a/s selv alt gravearbejde samt styrede underboringer. Smedearbejdet udføres i en underentreprise af Østergaard Entreprise a/s, mens søsterselskabet Munck Asfalt a/s udfører asfaltarbejdet.

 

”Med en produktion, hvor der hver måned nedgraves omkring 12 km fjernvarmeledninger i Horsens by og i omkringliggende boligområder, stiller det virkelig store krav til vores planlægning og logistik. Det er vores dygtige medarbejdere i samarbejde med Fjernvarme Horsens virkelig lykkes med, hvilket også betyder, at vi generer den enkelte boligejer mindst muligt. Derfor glæder vi os også til at tage fat på de kommende fire år med den resterende del af Varmeplan Horsens”, slutter Per Jensen.

 

Munck Forsyningsledninger a/s, der beskæftiger sig med alt fra fjernvarme, fiber, el, vand, gas og kloak omsætter for ca. 1 mia. kr. årligt, hvoraf omsætning på fjernvarme udgør ca. 300 mio. kr. Fjernvarme Horsens er lige nu Munck Forsyningsledningers største enkeltkunde, men Munck Forsyningsledninger arbejder også på flere store rammeaftaler og projekter både i Jylland og på Fyn og Sjælland.

 

For yderligere oplysninger kontakt: Regionsdirektør Per Jensen tlf. 24 23 98 34, mail pj@munck.dk.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure