Bro- og vejprojekt i Ghana nærmer sig afslutningen

15. juli 2020  |  

Det begynder at lakke mod enden på det store Danida-finansierede vej- og brobygningsprojekt i Ghana som Munck Civil Engineering har arbejdet på siden 2018. Projektet, der tæller 25 udstationerede medarbejdere fra 13 forskellige nationer samt 450 lokale medarbejdere, er nu nået til færdigetableringen af de sidste to af i alt syv broer. Derudover er ca. 80 % af vejarbejdet udført. I løbet af det seneste år er der bl.a. flyttet og indbygget mere end 1.000.000 m3 jord, benyttet 1.500 ton armeringsstål og 1.000 ton konstruktionsstål samt udført 20.000 m3 betonstøbning til de første fem broer. 

 

Forstærket sammenhold under pandemi

 

Som i resten af verden har projektet også mærket konsekvenserne af COVID-19, hvor der i en periode er foretaget lockdown for at undgå smitte i området. Dette har samtidig medført en styrkelse af det i forvejen gode sammenhold i campen, hvor medarbejderne støtter hinanden og står sammen om de opgaver, der skal løses.

 

CSR-arbejde fortsætter frem til projektafslutning

 

Sideløbende med vej- og broarbejdet gennemfører Munck Civil Engineering også en CSR-indsats, som bl.a. omfatter en forbedring af vandforsyning, reetablering af veje, skoler, kirker, klinikker og hospitaler. Indsatsen har allerede haft mærkbar betydning for området og dets befolkning, og fortsætter frem til den forventede projektafslutning i starten af 2021.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure