Nyt fra Ghana

2. november 2020  |  

Efter flere måneder med voldsom regn og oversvømmelser, har vejrguderne i Ghana nu endelig lukket for sluserne og skruet godt op for temperaturen.

 

De bedre vejrforhold har samtidig sat fuldt tryk på produktionen, og det Danida-finansierede vej- og brobygningsprojekt er nu 90 % afsluttet. Seks ud af syv broer er færdigetableret, og den sidste bro er ca. halvt færdig. Vejarbejderne er også næsten i mål - her mangler vi de sidste 10 %, hvilket bl.a. inkluderer overfladebehandling.

CSR

 

Vi har ligeledes afsluttet retableringen af Sandema-hospitalet, som er flagskibet i den omfattende CSR-indsats, der kører sideløbende med hovedprojektet. Frem mod den planlagte projektafslutning i december, fortsætter CSR-arbejdet bl.a. i form af opgradering af en barselsklinik og et sundhedscenter.

 

Udvalgte mængder:

 

• 1.360.000 m3 jord
• 1.500 ton armeringsstål
• 1.100 ton konstruktionsstål
• 21.500 m3 betonstøbning
• Nuværende arbejdsstyrke: ca. 400

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure