Broprojekt i Ghana er afsluttet og afleveret

4. maj 2021  |  

2,5 år efter opstart - og 2 dage før tidsfristen - afleverede Munck Civil Engineering i marts det DANIDA-finansierede bro- og vejprojekt i Ghana til bygherren, Ghana Highway Authority.

 

Heftige oversvømmelser i regntiden og betydelige restriktioner og forsinkelser som følge af corona-pandemien har betydet, at tidsplanen for projektet har været under pres under hele udførselsperioden. Ikke desto mindre – og til trods for de svært fremkommelige forhold i området – er det lykkedes MCE’s hold, bestående af knap 30 internationale medarbejdere og 550 lokale, at nå i mål med projektet. Siden opstarten i efteråret 2018 har holdet flyttet 1,7 mio. m3 jord, boret til 2.885 m pæle og støbt 23.000 m3 beton. Det har resulteret i 7 nybyggede broer og 27 km vej og tilkørselsramper.

 

Foto: Knap 30 internationale medarbejdere og 550 lokale deltog i etableringen af de 7 broer og 27 km vej og tilkørselsramper.

 

Projektet i Ghana udgør det hidtil største afsluttede projekt for Munck Civil Engineering uden for Danmark. Det er det sidste i en lang række af DANIDA-finansierede projekter i det afrikanske land, som nu overgår til kategorien partnerskabsland på grund af den positive udvikling, som Ghana har gennemgået de seneste år. Formålet med projektet var at forbedre infrastrukturen i Nordghana for at skabe grobund for økonomisk vækst og derigennem at hæve levestandarden i regionen. Til trods for logistiske vanskeligheder, beskriver ledelsen i Munck Civil Engineering projektet som tilfredsstillende:

 

”Bro- og vejprojektet er det første projekt, vi har udført i Ghana. Det har naturligvis ikke været uden udfordringer, men vi har også fået en masse relevant erfaring, og Munck har fortsat mod på at byde ind på fremtidige projekter i regionen”.

 

Foto: A: Ambalara + Kulun, B: Doninga + Sissilli, C: Kulungugu + Garu.

 

Geografisk er projektet spredt over et stort og uvejsomt område, der har stillet store krav til logistik og disponering af maskiner og mandskab. De syv broer er opbygget som såkaldte kompositbroer i beton og stål med en længde på mellem 25 og 125 m. Klik på filmlinket i bunden af artiklen for at se en præsentation af det færdige projekt.

 

I tillæg til de kontraktuelle arbejder har Munck haft fokus på at implementere sin CSR-strategi til gavn for det omgivende samfund. Det har derfor været naturligt for organisationen at indtænke og udføre CSR-projekter, der kunne bidrage til at forbedre den almene levestandard for lokalbefolkningen. Med fokus på social ansvarlighed har man lagt en stor frivillig indsats i bl.a. en forbedring af områdets vandforsyning ved at bore og etablere et antal brønde til afsidesliggende samfund. Derudover har man gennemført en del mindre renoverings- og byggeprojekter på lokale skoler, moskeer, klinikker og hospitaler, inklusiv en omfattende renovering af hospitalet i Sandema.

 

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure