Munck Forsyningsledninger vinder 6-årig partneringaftale hos Aarhus Vand

22. september 2021  |  

Munck Forsyningsledninger a/s har netop fået tildelt en 6-årig rammekontrakt og partneringaftale hos Aarhus Vand med projektering og udførelse af drikkevandledninger i Aarhus området.

 

Munck Forsyningsledninger oplever stor travlhed i hele landet. Senest i rækken af nye større ordre er en 6-årig rammeaftale hos Aarhus Vand på nyanlæg og renovering af drikkevandledninger i hele Aarhus området. Rammeaftalen omfatter både projektering, jord- og smedearbejde samt levering af materialer.

 

”Vi er utrolig glade for igen at have vundet rammeaftalen med etablering af vandledninger for Aarhus Vand. Vi havde rammeaftalen for nogle år tilbage, hvor vi satte stor pris på det gode og tætte samarbejde med Aarhus Vand. Dette samarbejde med Aarhus Vand og samarbejdet med øvrige partnere i "Vandpartner 2.0", som partneringsamarbejdet hedder, glæder vi os rigtig meget til at genoptage”, fortæller regionsdirektør Per Jensen, som har ansvaret for Munck Forsyningsledningers aktiviteter i Jylland.

 

Samarbejde, innovation og udvikling i højsædet

 

Ud over rammeaftalen med udførelse af vandledningsarbejder, består aftalen også af en såkaldt partneringaftale, som ud over Aarhus Vand blandt andre også omfatter rådgivere, landmålere og entreprenører på andre rammeaftaler. I dette samarbejde er der opstillet flere partnerskabsmål og strategiske fokusområder inden for blandt andet effektivisering, digitalisering og bæredygtighed.

 

”Vi ser meget frem til samarbejdet i partneringsamarbejdet ”Vandpartner 2.0”, hvor både kulturen, partnerskabsmål og de strategiske fokusområder passer godt ind i det vi gerne vil i Munck Forsyningsledninger. Derfor forventer vi os også rigtig meget af dette samarbejde, hvor vi sammen med andre kan være med til at udvikle forsyningsbranchen i en positiv retning”, forklarer Per Jensen.

 

Hos Aarhus Vand er partnerskabsmodellen velafprøvet, og har gennem flere år skabt gode resultater både med hensyn til effektiv udførelse samt udvikling og innovation, alt sammen bygget på et fundament af et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem partnerne.

 

”I Aarhus Vand har vi arbejdet i Partnerskaber i mange år, og når nye aftaler skal træde i kraft, er det meget vigtigt for os at vi finder de rigtige samarbejdspartnere. Udover at skulle løfte opgaven med at forny, udbygge og vedligeholde vores ledningssystemer, vægter vi tillid og troværdighed højt tillige med at vi vælger samarbejdspartnere, der ønsker at bidrage til at innovere og flytte udviklingen i vand og spildevandsbranchen til næste niveau. Derfor er vi utrolig glade for nu at kan annoncere, at vi på fornyelse af vandledninger i Aarhus Vand kan byde Munck Forsyningsledninger velkommen til "Vandpartner 2.0", og vi glæder os meget til at kunne arbejde sammen de næste 6 år”, udtaler afdelingschef i Aarhus Vand Peter Hjortdal.

 

Vækster i Aarhus området

 

Munck Forsyningsledninger er i forvejen fast etableret i Aarhus området, hvor der fra afdelingskontoret i Harlev blandt andet udføres både fjernvarmearbejde på en rammeaftale med AffaldVarme Aarhus samt jord, - og anlægsarbejder i forbindelse med fiber- og el-projekter for en lang række forsyningsselskaber i Øst- og Midtjylland. Med endnu en rammeaftale forventer Munck Forsyningsledninger fremadrettet at skulle beskæftige over 100 medarbejdere i Aarhus afdelingen.

 

”Vi er meget tilfredse med den udvikling vi oplever i Aarhus området. Med den nye aftale hos Aarhus Vand følger vi vores strategi om at være stærkt repræsenteret i Aarhus området. Med aftalen forventer vi at skulle finde ca. 15-20 nye medarbejdere, hvilket selvfølgelig er en udfordring i det nuværende marked. Da vi er en virksomhed med rigtig mange dygtige og engagerede medarbejdere, og tilbyder gode arbejdsforhold, er vi fortrøstningsfulde omkring at kunne rekruttere nye medarbejdere”, slutter Per Jensen.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure