Stor milepæl for lufthavnsprojekt i Nuuk: Aflevering af Illerngit-vejen

16. november 2021  |  

Der har været særligt travlt på Munck Civil Engineerings lufthavnsprojekt i Nuuk den seneste tid for at nå projektets første større milepæl inden afleveringsdatoen d. 1. november 2021.


En solid og flot indsats er blevet leveret af hele arbejdsstyrken, der sikrede en vellykket aflevering og overdragelse til bygherre, Kalaallit Airports.

Milepælen omfatter første del af den nye tosporede Illerngit-vej med tilhørende cykelsti, der skal løbe omkring den nye landingsbane. Dertil kommer alle installationer og afvandingssystemer langs vejen.

Den nyetablerede vejstrækning har en samlet længde på cirka 1400 meter og er forbundet til den eksisterende vej i både nord- og sydlig ende, indtil et nyt vejstræk etableres videre omkring landingsbanens nordlige ende.

Langs vejen er der etableret snedepoter til snerydning og afvandingssystemer i form af grøfter og culverts-rør, som leder de store mængder smeltevand væk i forårsmånederne.

Kabel- og højspændingstracé er etableret i vejgrøften til forsyning af gadelys langs vejen samt sikring af driftsstrøm til lufthavnen.

På udsatte steder er der monteret autoværn for at gøre vejstrækningen sikker og farbar.

Som en del af milepælen blev også områderne, hvor de nye terminal- og servicebygninger skal opføres, overdraget til bygherre.

Herunder følger billeder af den nyetablerede Illerngit-vejen: 

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure