Trods inflation og høje energipriser: Munck sætter omsætningsrekord og leverer fornuftigt resultat

21. december 2022  |  

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 21/22 øget sin omsætning med 25% til 3,1 mia. DKK. Trods høje materiale- og energipriser har de samlede aktiviteter klaret sig tilfredsstillende gennem året, og koncernen præsterer et samlet resultat før skat på 134 mio. DKK.

Til trods for globale forsyningsudfordringer og stigende råvarepriser fortsætter Munck Gruppen den vækstrejse, som virksomheden har været på de seneste par år. Årets projekter har været udfordret af høje omkostninger til råvarer og energi, men koncernen kommer alligevel ud med et tilfredsstillende samlet resultat før skat på 134 mio. DKK.

Årets projekter har haft hovedvægt på trafikal infrastruktur, etablering og renovering af forsyningsledninger samt større anlægsprojekter. Mange af koncernens aktiviteter har været relateret til den generelle grønne omstilling, med særligt fokus på udbygning af elnettet og udrulning af fjernvarme, der har været yderligere accelereret på grund af krigen i Ukraine.

”Ligesom mange andre i bygge- og anlægsbranchen har vi været påvirket af de høje energi- og råvarepriser. Samtidig har vi været ramt af de globale forstyrrelser i forsyningskæderne, som har udfordret driften på flere af vores projekter”

”Til trods for de mange udfordringer er det lykkedes os at komme i mål med et tilfredsstillende resultat. Det skyldes i høj grad også en stor indsats og dygtighed fra vores medarbejdere”, udtaler koncerndirektør Hans Christian Munck.

Høj aktivitet på anlæg og forsyning
I Munck Forsyningsledninger har kerneforretningen oplevet en markant stigende aktivitet, særligt inden for etablering af både fjernvarme- og elforsyning. I 2022 har selskabet desuden, i samarbejde med to udenlandske partnere, færdiggjort etableringen af Baltic Pipe-gasforbindelsen på strækningen over Fyn. Omsætningen i Munck Forsyningsledninger A/S har således i år nået sit hidtil højeste niveau, og selskabet præsterer et meget tilfredsstillende resultat. Selskabet har en god ordrebeholdning og forventer fortsat høj aktivitet, særligt inden for udrulning af fjernvarme og yderligere udbygning af elnettet i 2022/23.

Munck Havne & Anlæg har i det forgangne år gennemført en række projekter inden for maritime anlæg, trafikal infrastruktur og klimatilpasning over hele Danmark. Blandt andet kan nævnes udbygning af Nykøbing Falster Renseanlæg, etablering af erstatningshavnen i Nordhavn samt udvidelsen af Viborgvej i Århus fra to til fire spor.

Selskabet har haft en højere omsætning end forventet ved årets indgang, mens resultatet ligger lidt under de oprindelige forventninger. Ordrebogen for det kommende år er godt fyldt op, og selskabet forventer en højere aktivitet med et tilsvarende højere resultat i 2022/23. I det kommende år fortsættes udførelsen af ny adgangsvej til Lynetteholmen samt anlæg af ny containerterminal i København.

Munck Asfalt har i årets løb gennemført projekter på en række større strækninger, herunder udskiftning af asfaltslidlag på højbroen over Storebælt. Aktiviteten i selskabet har ligget på et lidt højere niveau end sidste år. Indtjeningen her er dog meget negativt påvirket af de høje energi- og bitumenpriser. Kombineret med den hårde priskonkurrence i markedet præsterer selskabet et mindre underskud. Selskabet forventer et tilsvarende aktivitetsniveau i det kommende år, og der forventes et positivt resultat. 

I Grønland fortsætter Munck Civil Engineering anlæggelsen af de to nye atlantlufthavne i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. I Nuuk er første strækning af den nye landingsbane afleveret til bygherre, og en vigtig milepæl er dermed opnået. Projekterne fortsætter i endnu to år.

Projekterne er i tråd med Munck Gruppens strategi om at deltage i større infrastrukturprojekter i både Danmark og udlandet. Koncernen arbejder til stadighed med at identificere nye projekter, der kan udvikle Munck Gruppen og øge koncernens aktiviteter yderligere.

For det kommende regnskabsår forventes der for koncernen samlet set et lidt lavere aktivitetsniveau, men et fornuftigt resultat.

Koncernen beskæftiger omkring 1.600 medarbejdere.

Corporate Social Responsibility – lokalt og globalt
Munck Gruppen har i alle selskaber stort fokus på at udvise en samfundsansvarlig adfærd. På tværs af koncernen arbejdes ambitiøst med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling - dette med særligt fokus på ansvarligt forbrug og produktion samt innovation.

Samtidig er det en mærkesag for Munck Gruppen at påtage sig et ansvar for det omkringliggende samfund – både i lokalområdet i Danmark og på koncernens projekter rundt omkring i verden. I forbindelse med lufthavnsprojekterne i Grønland har Munck således sponsoreret en række formål, herunder afholdelse af sportsmesterskaber og turneringer i både Nuuk og Ilulissat.

Uddannelse af medarbejdere har ligeledes høj prioritet. Som en del af koncernens CSR-politik oprettes hvert år et stort antal praktikpladser, arbejdsprøvninger og særlige ansættelser – både i Danmark og i udlandet.

I koncernens sikkerhedsorganisationer arbejdes med sundhedsfremme og forbedring af arbejdsmiljø og sikkerhedskultur. Regnskabsåret 2021/22 har Munck Gruppen fortsat udrulningen af sin omfattende sikkerhedsstrategi på tværs af koncernen med titlen Nul Ulykker – fordi vi vil passe på hinanden. Med udgangspunkt i en overbevisning om, at alle ulykker kan forebygges, er projektet en naturlig del af Munck’s arbejde, som er forankret i virksomhedens kerneværdier: enkelhed, respekt og rettidig omhu.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure