Vejgenopretning af en af Københavns mest trafikerede veje er i mål

19. januar 2023  |  

I de seneste 15 måneder har Munck Havne og Anlæg været med til at forskønne og genoprette infrastrukturen på Jagtvej i København. Helhedsgenopretningen af Jagtvejen er en del af genopretningsprogrammet ”Et Løft til vejene” der blev igangsat i 2013 med henblik på at genoprette den eksisterende vejinfrastruktur i København.I 2021 vandt Munck Havne og Anlæg totalentreprisen ”Helhedsgenopretning af Jagtvejen. Udover at skulle helhedsgenoprette strækningen, hvilket indbefatter at kørebaner, stoppesteder, vejbrønde, stikledninger, fortov, cykelsti, parkeringsarealer, belysningskabler og signalanlæg på strækningen genoprettes til nutidig standard, så har vi derudover bidraget med at gøre Jagtvejen til en ”stillevej” ved at asfaltere med støjreducerende asfalt.

Jagtvej er en af Københavns mest trafikerede veje med ca. 20.000 biler og 10.000 cyklister i døgnet, hvilket har stillet store krav og udfordringer til den generelle håndtering af trafikken og de mange borgere.  De mange interessenter har skabt mange spændende trafikale problemstillinger, der skulle løses på en god og hensigtsmæssig måde undervejs i projektet.

Munck Havne & Anlæg har udført arbejdet som en totalentreprise for Københavns Kommune, og med tæt dialog og samarbejde ser vi tilbage på en god proces, hvor tidsplanen er overholdt.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure