Fokus på sikkerhed præmieret med pølsevogn

14. november 2014  |  Munck Forsyningsledninger

I denne uge blev medarbejdere på Sjælland præmieret med diplom, rosende ord samt pølser ad libitum, af vores bygherre DONG Energy. Det vidner om en god sikkerhedskultur i Munck Forsyningsledninger a/s.

 

Årsagen var 2 kabellægningsprojekter i Ølstykke, hvor der var opsat 3 mål med fokus på sikkerheden.

  1. Ingen arbejdsulykker
  2. Max. 5 fejlrapporter vedr. sikkerhed
  3. Min. 1 observation pr. præsteret 1000 timer

Munck Forsyningsledninger a/s har til daglig stor fokus på sikkerheden og gennemfører sikkerhedsrunderinger både internt i organisationen og eksternt med bygherre.

 

Alle medarbejdere gør en kæmpe indsats for at minimere ulykker og registrerer derfor løbende deres observationer (væltet/forkert afspærring, byggerod, forkerte løft og lign.) der kan føre til hændelser. De 2 projekter i Ølstykke har nu været i gang i hhv. 125 dage og 112 dage uden arbejdsulykker.

 

I perioden har Munck Forsyningsledninger på det ene projekt alene foretaget 72 observationer, af forhold som kunne have resulteret i en ulykke, men som ved stor fokus fra godt 30 medarbejdere har gjort, at de ikke udløste en ulykke. Disse observationer danner grundlag for en videre drøftelse i sikkerhedsgruppen. Dermed kan man i tide nå at lave rutiner om for at undgå ulykker og samtidig er det en god mulighed for at bringe medarbejderne på banen.

 

Ved at registrere observationer kommer der et naturligt fokus på "at man lige tænker sig om en ekstra gang" – inden arbejdet påbegyndes, under udførslen og når arbejdsstedet forlades.

 

Til arrangementet havde DONG Energy opstillet pølsevogn og både medarbejdere fra Munck Forsyningsledninger og DONG Energy var til stede, samt den lokale presse. Ved et lignende arrangement tidligere på året kommenterede, Freddy Klausen, Teknisk direktør i DONG Energy, de flotte resultater og gav et par ord med på vejen:

 

"Arbejdet med at grave render, løfte fliser og pille ledninger ned er bestemt ikke ufarligt, og DONG Energy arbejder konstant sammen med sine entreprenører om at skærpe sikkerheden i projekterne. Der bliver afholdt kurser og workshops, og der er løbende kontrolbesøg af sikkerhedsrepræsentanter på de mange projekter. Entreprenøren på arbejdet i Ølstykke, Munck Forsyningsledninger A/S, er en af dem, der har klaret sig allerbedst. Det er en flot præstation, for vi stiller hårde krav til sikkerheden".

 

Det er 5. gang vores medarbejdere belønnes med pølser ad libitum.  Projektet var samtidig vores sidste kabellægningsprojekt under nuværende rammeaftale med DONG Energy – så nu er hele DONG Energy’s forsyningsnet omlagt fra luft- til jordanlæg.

 

Det har været en spændende rejse siden 2003 hvor hele kabellægningsprojektet startede. Ca. 4.500 km anlæg er i alt blevet kabellagt og mange af vores gode medarbejdere har været med hele vejen.

 

 Stort tillykke til alle medarbejdere på projekterne med det flotte resultat!

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure