Fratrædelse i Munck Havne og Anlæg

1. februar 2016  |  Munck Gruppen a/s

Det er blevet besluttet, at Carsten Skov Pedersen fratræder som direktør i Munck Havne & Anlæg a/s med udgangen af januar 2016.

I perioden frem til en ny direktør er udpeget vil Hans Christian Munck overtage den daglige ledelse.

Bestyrelsen ønsker med direktørskiftet at styrke fokus på vækst og udvikling af selskabet, og der ses gode muligheder for deltagelse i kommende store havne- og anlægsprojekter både internationalt og i Danmark.

Bestyrelsesformand Hans Christian Munck udtaler, at han er overbevist om, at der venter spændende udfordringer for Munck Havne & Anlæg, som i lighed med de øvrige Munck selskaber beskæftiger sig med infrastruktur, primært inden for havnebyggeri, uddybning og klimasikring.

”Ikke mindst på klimaområdet forventer vi en stigning i aktiviteterne, og her kan vi byde ind med solid erfaring og høj faglighed.”

”Vi går nu i gang med at finde den rigtige kandidat, som kan stå i spidsen for væksten og de godt 100 medarbejdere. Den ny direktør vil endvidere få plads i koncernledelsen og aktivt indgå i den videre udvikling af hele Munck Gruppen.”

Målet er en fortsat vækst og sikring af den gode økonomi, som er kendetegnende for virksomheden.

Se flere nyheder

 

Hent profilbrochure